Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ:Αυξημένο κατά +7,1% το 2011 (συγκρινόμενο με το 2010) το αγροτικό εισόδημα (ανά αγρο-εργαζόμενο) στην ΕΕ-27 και μειωμένο κατά -5,6% στην Ελλάδα!

Σημείωση:
Το υπολογιστικό αγροτικό εισόδημα είναι το πηλίκο της διαίρεσης: συνολικό αγροτικό εισόδημα/αριθμό απασχολουμένων.
Για να μεγαλώσει λοιπόν αυτό το "πηλίκο" θα πρέπει:
  • ή να αυξηθεί ο αριθμητής, δηλαδή το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ....
  • ή να μειωθεί ο παρονομαστής, δηλαδή ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ!
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!
ΜΕΡΙΚΟΙ - ΙΣΩΣ - ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ....

ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

24-6-2012

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΠΕΡΣΙ (2011) ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROSTAT ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ (ΕΔΩ) αλλά και
ΠΡΟΠΕΡΣΙ (2010) (ΕΔΩ)