Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

O Σωτήρης Χατζηγάκης για τα αγροτικά μπλόκα (2001 από το ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ της Λαμίας)

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στ.Κουτμερίδης έφερε στη Βουλή την πρόταση μου για ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ στον Νομό Σερρών

Ο Σερραίος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Στάθης Κουτμερίδης έφερε στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε την πρότασή μου για Ιδρυση Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στο ν.Σερρών, η οποία δημοσιεύτηκε στο blog μου, στην εφημερίδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ αλλά και στον Πανελλαδικό Τύπο και την παρουσιάσα διεξοδικώς και από την τηλεοπτική αγροτική εκπομπή μου (τότε στο Δίκτυο Τηλεόραση).
Ευχόμαστε ολοψύχως, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να αποφασίσει την Ίδρυση ΙΝ.ΒΙΟ.ΓΕ. & Κ. στο νομό μας.
Εμείς, με όλες μας τις δυνάμεις θα στεκόμαστε αρωγοί σε προσπάθειες και ενέργειες όπως αυτή του Στάθη Κουτμερίδη, για τη στήριξη του αγροτικού νομού μας και των αγροτών και κτηνοτρόφων του.

Μπαντής Π. Αθανάσιος

Το κείμενο της ερώτησης του Σερραίου Βουλευτή έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ραγδαία η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία λόγω των αλλεπάλληλων διατροφικών κρίσεων. Είναι, επίσης, γνωστό ότι η χώρα μας παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες, όσον αφορά την κτηνοτροφία, λόγω των ευνοϊκών εδαφο-κλιματικών συνθηκών, των πλούσιων φυσικών πόρων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και της εφαρμογής της εκτατικής κτηνοτροφίας, η οποία μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε βιολογική.

Η βιολογική, δε, κτηνοτροφία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιολογική γεωργία, επειδή οι διατροφικές ανάγκες των ζώων, εκτός από τη βόσκηση καλύπτονται και με βιολογικές ζωοτροφές. Το σύστημα ζώα-φυτά είναι αλληλοεξαρτώμενο και η προστασία του έχει απώτερο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα τέτοιο Ινστιτούτο θα μπορεί να μπορεί να λειτουργεί α) είτε ως ερευνητικό εργαστήριο διαφόρων καλλιεργειών (όπως βαμβάκι, μήλα, αμπέλια, λαχανικά, τομάτα, ελιές κ.λπ.) ή εκτροφών ζώων, όπως χοιροτροφία, βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία κ.λπ., β) είτε ως εργαστήριο, όπου θα πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες για τη φυτοπροστασία από έντομα, μύκητες, βακτήρια και ιούς, τη βιολογική αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γονιμότητα του εδάφους, τις διάφορες ασθένειες των εκτροφών καθώς και θέματα εμπορίας, αγοράς και μάρκετινγκ των βιολογικών προϊόντων και γ) είτε ως συμβουλευτικό όργανο των αγροτών και των κτηνοτρόφων, μέσω της διοργάνωσης ημερίδων και σεμιναρίων. Επειδή, λοιπόν, υπάρχει άμεση ανάγκη να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην Ελλάδα Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Επειδή η ίδρυση ενός τέτοιου Ινστιτούτου αποτελεί πάγιο αίτημα όχι μόνο των Σερραίων Αγροτών αλλά και του Συλλόγου Γεωπόνων Σερρών, ο οποίος έχει αποστείλει στο Υπουργείο σας και σχετικό Υπόμνημα. Επειδή στην πόλη των Σερρών λειτουργεί ήδη ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας (που υπάγεται στο ΕΘΙΑΓΕ), ο οποίος και διατηρεί μεγάλες ιδιόκτητες εκτάσεις και διαθέτει τεράστια εμπειρία από τη μέχρι σήμερα δραστηριοποίησή του στη φυτική παραγωγή και κτηνοτροφία. Επειδή, οι τεράστιες καλλιεργησίμων εκτάσεων που βρίσκονται στο νομό Σερρών καθώς και η αναγνώριση της ελληνικής φέτας ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων καθώς και για την στροφή πολλών νέων αγροτών στην βιολογική κτηνοτροφία και ειδικότερα στην βιολογική προβατοτροφία. Επειδή, ακόμη, στο Νομό Σερρών έχουν αναπτυχθεί πολλές βιολογικές εκμεταλλεύσεις φυτικής (μήλα, ελιές, αμύγδαλα, κεράσια κλπ) και ζωικής παραγωγής. Επειδή η ίδρυση ενός τέτοιου ινστιτούτου θα αποτελέσει ένα «όχημα»,το οποίο θα προωθήσει τη διείσδυση των Σερραϊκών Προϊόντων στη Βαλκανική Αγορά.

Ερωτάται, ο κ. Υπουργός ,

Είναι στα άμεσα σχέδια του η ίδρυση και λειτουργία ενός Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, το οποίο για τους λόγους που αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω, ενδείκνυται να έχει ως έδρα το Ν. Σερρών, γεγονός το οποίο θα κλείσει τα κενά που παρατηρούνται στην επιστημονική υποστήριξη των Ελλήνων Βιοκαλλιεργητών και Βιοκτηνοτρόφων;