Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

Τρία σημαντικά βήματα για τη μεγιστοποίηση του εισοδήματος των τευτλοπαραγωγών

Η χρονική περίοδος που βρισκόμαστε θεωρείται παραγωγικά ως «κομβικό σημείο» για την τευτλοκαλλιέργεια και για τον τευτλοπαραγωγό. Η καλλιέργεια βρίσκεται στο σημείο ωρίμανσης και ετοιμασίας για τη συγκομιδή και πρέπει να δοθεί προσοχή σε ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα για κάθε τευτλοπαραγωγό (τόσο σε επίπεδο στρεμματικής απόδοσης όσο και ζαχαρικού τίτλου).

Τρεις είναι κυρίως οι παράγοντες που επηρεάζουν τα παραγωγικά αποτελέσματα που θα φανούν στην ερχόμενη συγκομιδή.

1) ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑΣ

Η Κερκόσπορα αποτελεί την πιο σοβαρή ασθένεια φυλλώματος των ζαχαροτεύτλων και ιδιαίτερα αυτή τη περίοδο όπου το φύλλωμα πρέπει να διατηρηθεί υγιές μέχρι τη συγκομιδή.

Τα πρώτα συμπτώματα εκδηλώθηκαν το 1ο δεκαήμερο Ιουλίου, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών και τις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας που επικράτησαν σε κάθε περιοχή καλλιέργειας. Μικρές σχετικά κηλίδες (2-3 χιλιοστών) με καφέ-κόκκινο περιθώριο και λευκό γκρίζο κέντρο, εμφανίζονται στα παλαιότερα φύλλα, που πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα και συνενώνονται δημιουργώντας νεκρώσεις και έτσι τη περίοδο που διανύουμε δηλαδή Αύγουστο–Σεπτέμβριο μπορεί να προκληθεί «κάψιμο» του φυλλώματος με άμεσο αποτέλεσμα τα φυτά να βγάζουν καινούρια φύλλα (αναβλάστηση), καταναλώνοντας ζάχαρη που είχε αποθηκευτεί στη ρίζα. Ανάλογα με την ένταση της προσβολής, οι απώλειες κυμαίνονται από 10-50% σε στρεμματοζάχαρο.

προσβολή

Ζημιές

Όψιμη-ελαφρά

0,5–1 τον/στρ.

1 μονάδα στο ζαχαρικό τίτλο

Πρώϊμη-σοβαρή

2–3 τον/στρ.

2–3 μονάδες στο ζαχαρικό τίτλο

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας είναι η υψηλή υγρασία στην περιοχή του φυλλώματος (>80%) και η θερμοκρασία 25–30 βαθμών Κελσίου κατά τη περίοδο από τέλη Μαΐου έως μέσα Σεπτεμβρίου, και όταν μάλιστα συνοδεύεται από βροχοπτώσεις και από συχνά ποτίσματα – ιδίως με τεχνητή βροχή – είναι πολύ ευνοϊκή για την εκδήλωση της ασθένειας, χρειάζεται συνεχή προσοχή και φροντίδα από τους παραγωγούς, ώστε να πάρουν έγκαιρα μέτρα σωστής φυτοπροστασίας (πάντα σε συνεννόηση με την Γεωπονική Υπηρεσία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης). Τα συχνά ποτίσματα με τεχνητή βροχή εκτός του ότι ευνοούν πολύ την εξάπλωση της ασθένειας, δυστυχώς «ξεπλένουν» και τα φάρμακα από τα φύλλα των τεύτλων με αποτέλεσμα την απουσία «ασπίδας φυτοπροστασίας» από τη καλλιέργεια.

Λόγω της μεγάλης σημασίας της αποτελεσματικής και κατά το δυνατόν οικονομικότερης καταπολέμησης της ασθένειας - και επειδή η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος ψεκασμών με εναλλαγές φυτοπροστατευτικών ουσιών θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει από τους αγρότες, χωρίς τεχνική υποστήριξη - η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης από χρόνια τώρα αναλαμβάνει η ίδια την εκτέλεση των ψεκασμών αλλά και την καθοδήγηση των αγροτών-τευτλοπαραγωγών που εφαρμόζουν με δικά τους μέσα τη φυτοπροστασία. Έτσι πετυχαίνεται και σωστή καταπολέμηση και χαμηλότερο κόστος (κυρίως επειδή η ΕΒΖ προμηθεύεται τα φάρμακα σε μεγάλες ποσότητες, με χαμηλότερη τιμή).

2) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

H προστασία του φυλλώματος των ζαχαροτεύτλων, από τα έντομα είναι απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη της καλλιέργειας, επειδή κάθε μείωση της φυλλικής επιφάνειας σημαίνει αυτομάτως δραματική μείωση της παραγωγής.

Οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα, αποφασίζονται μόνο όταν είναι τελείως απαραίτητοι, ώστε να υπάρχει προστασία και των ωφέλιμων εντόμων. Γι’ αυτό ο προσδιορισμός του εντόμου, η γνώση της βιολογίας του, η δυναμική του, η ένταση και η έκταση της προσβολής, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη, πριν την εφαρμογή. Για το λόγο αυτό πρέπει οι παραγωγοί να συμβουλεύονται αλλά και να ενημερώνουν τους Γεωπόνους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για τυχόν προσβολές εντόμων και για τον τρόπο αντιμετώπισής της κάθε εντομολογικής προσβολής.

Αυτή την εποχή, προσβολή κυρίως έχουμε από λίξο και λιγότερο από κάμπια φυλλώματος, η καταπολέμηση της οποίας γίνεται τις βραδινές ώρες με τη χρήση πυρεθρίνης. Επίσης, την ίδια περίοδο έχουμε και την εμφάνιση της φθοριμαίας η οποία αναπτύσσεται συνήθως σε αγρούς που δεν γίνεται σωστά ή άρδευση είτε σε αγρούς όπου η άρδευση γίνεται με κατάκλιση. Η καταπολέμησή της είναι δύσκολη, μιας και αυτή εντοπίζεται στην «καρδιά» του τεύτλου αλλά από την άλλη πλευρά η προσβολή της δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τη καλλιέργεια όταν αυτή παρουσιαστεί τον Αύγουστο (χρονικά πολύ κοντά στη περίοδο της συγκομιδής).

3) ΠΟΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

Καθημερινά από ένα χωράφι ζαχαροτεύτλων χάνεται νερό στην ατμόσφαιρα, είτε λόγω εξάτμισης, είτε από τη φυσιολογική λειτουργία των φυτών, που απορροφούν νερό από το έδαφος και το χάνουν στα φύλλα (διαπνοή). Έτσι σε διάστημα μερικών ημερών η αθροιστική απώλεια γίνεται μεγάλη, και τα αποθέματα νερού στο έδαφος, στο βάθος που οι ρίζες με τα τριχίδια τους μπορούν να το απορροφήσουν, λιγοστεύουν.

Τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες περιοχές καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων τα πιο συχνά ποτίσματα, που γίνονταν παλαιότερα, έχουν αντικατασταθεί με ποτίσματα μεγαλύτερων δόσεων νερού σε αραιότερα διαστήματα. Αυτό θεωρείται λανθασμένη μεταχείριση του νερού γιατί τα ζαχαρότευτλα, σε κάποια χρονικά μεσοδιαστήματα μεταξύ δύο ποτισμάτων, αισθάνονται σοβαρή έλλειψη νερού. Τότε τα διαστήματα αυτά γίνονται κρίσιμα για την απόδοση της καλλιέργειας λόγω της ακανόνιστης διάθεσης στα φυτά και όχι μόνο του νερού, αλλά και των θρεπτικών στοιχείων.

Σε άλλες περιοχές τευτλοκαλλιέργειας το πότισμα της περιόδου Αυγούστου-Σεπτεμβρίου έχει υποτιμηθεί αρκετά. Τα ζαχαρότευτλα κατά το διάστημα αυτό εξακολουθούν να έχουν (έστω μικρότερες) ανάγκες νερού και θρεπτικών στοιχείων. Το έδαφος, τότε, δεν πρέπει να χάνει την υγρασία του και τα θρεπτικά στοιχεία (ειδικότερα του επιφανειακού στρώματος) πρέπει να είναι στην άμεση διάθεση των φυτών γιατί το φυτό από τη μια αυξάνει πολύ το βάρος του και από την άλλη δεν καταναλώνει ζάχαρη (από την αποθηκευμένη στη ρίζα) για την επιβίωση του, λόγω έλλειψης νερού.

Στα μη επαρκώς ποτισμένα χωράφια πρέπει να οφείλονται - κατά ένα μεγάλο μέρος - οι όψιμες αναβλαστήσεις φυλλώματος. Τότε, συνήθως μετά από μια ελαφρά βροχή, τα θρεπτικά στοιχεία γίνονται ξαφνικά διαθέσιμα στα φυτά και τα χωράφια των ζαχαρότευτλων ξανά πρασινίζουν, με συνέπεια τη σοβαρή πτώση του ζαχαρικού τίτλου διότι όλη η θρεπτική δύναμη του φυτού αναλώνεται στη παραγωγή φυλλώματος.

Η ποσότητα (δόση) νερού που θα ρίξουμε στο χωράφι εξαρτάται από τη σύσταση του εδάφους. Τα βαριά χωράφια δέχονται μεγαλύτερες ποσότητες. Ωστόσο, όταν τα ποτίσματα γίνονται κανονικά, οι δόσεις ποτίσματος δεν διαφέρουν πολύ στις διάφορες κατηγορίες εδαφών.

Το νερό που χρησιμοποιούν τα ζαχαρότευτλα, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυτό που μπορούν να συγκρατήσουν τα εδάφη στο βάθος των 60 εκ., περίπου δύο ημέρες μετά από ένα πλήρες πότισμα, όπως ακριβώς ένα σφουγγάρι μετά το στράγγισμα. Η ποσότητα αυτή, είναι η μεγαλύτερη δόση νερού που επιτρέπεται να ρίξουμε.

Σε κανονικά επαναλαμβανόμενα ποτίσματα οι δόσεις είναι:

Ελαφρά–αμμουδερά εδάφη

40–50 κυβ. μέτρα/στρέμμα

Μεσαία–αμμοπηλώδη εδάφη

50–70 κυβ. μέτρα/στρέμμα

Βαριά–αργιλώδη εδάφη

60–80 κυβ. μέτρα/ στρέμμα

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι η σωστή φυτοπροστασία σε συντονισμό με σωστή και έγκαιρη άρδευση μπορεί να δώσει πολύ καλά παραγωγικά αποτελέσματα τόσο σε στρεμματική απόδοση όσο και σε ζαχαρικό τίτλο εξασφαλίζοντας στο τευτλοπαραγωγό το καλύτερο δυνατό και ανταγωνιστικό οικονομικό αποτέλεσμα, με δεδομένες και τις νέες - κι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι - τιμές της ΕΒΖ.


Μπαντής Αθανάσιος

Γεωπόνος-Ειδικός αναλυτής

www.cotton-net.gr

info@cotton-net.gr

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008

Να ιδρυθεί Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στις Σέρρες (*)

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και των αλλεπάλληλων διατροφικών κρίσεων, η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας είναι ραγδαία.
Στη χώρα μας, το 2005, οι βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις ήταν 1.037.166 στρέμματα, ενώ η συνολικά βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα, μαζί με τους βοσκοτόπους καλύπτει 2.884.866 στρέμματα, με διαρκώς αυξανόμενες τάσεις, και ο αριθμός των Ελλήνων βιοκαλλιεργητών έφτασε τους 14.614! Είναι επίσης γνωστό ότι η χώρα μας παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες, όσο αφορά την βιολογική κτηνοτροφία, λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιματικών συνθηκών, των πλούσιων φυσικών πόρων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και της εφαρμογής της εκτατικής κτηνοτροφίας η οποία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε βιολογική.
Η βιολογική κτηνοτροφία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βιολογική γεωργία, επειδή οι διατροφικές ανάγκες των ζώων εκτός από την βόσκηση καλύπτονται και με βιολογικές ζωοτροφές. Το «σύστημα ζώα-φυτά» είναι αλληλοεξαρτώμενο και η προστασία του έχει ως απώτερο σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει θέσει (και πολύ σωστά) ως στόχο την ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας στη χώρα μας.
Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με την εισαγωγή των «αποσυνδεδεμένων» ενισχύσεων, και την συνεπακόλουθη «στροφή» προς την αγορά, η οποία (αγορά) θα φέρει (και μόνο αυτή μπορεί να φέρει) και την «περιβόητη και πολυθρύλητη» ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ των ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, επιτάσσει και επιβάλλει την παραγωγή ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ προϊόντων, δηλ. την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με δεδομένα:
Α) την ανάγκη να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην Ελλάδα Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας,
Β) τη λειτουργία, στην πόλη των Σερρών, του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας (που υπάγεται στο ΕΘΙΑΓΕ), ο οποίος διατηρεί στην κατοχή του μεγάλες ιδιόκτητες εκτάσεις και διαθέτει τεράστια εμπειρία, από την μέχρι σήμερα δραστηριοποίησή του, και στη φυτική παραγωγή αλλά ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία,
Γ) τη «φιλόδοξη» προσπάθεια (μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης αλλά και του Αναπτυξιακού Νόμου) πολλών Σερραίων αγροτών να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία (και ειδικά με την προβατοτροφία, μετά από την «Εθνική Νίκη», της κατοχύρωσης της ΦΕΤΑΣ ως ΠΟΠ,
Δ) την ύπαρξη στο ν. Σερρών πάρα πολλών ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ φυτικής (με μήλα, ελιές, αμύγδαλα, κεράσια κ.α.) και ζωικής παραγωγής,
ΠΡΟΤΕΙΝΩ
όπως ιδρυθεί Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας και εγκατασταθεί στο ν. Σερρών, λειτουργώντας στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Σερρών.
Αντικείμενο έρευνας του Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας θα αποτελούν καλλιέργειες, όπως βαμβάκι, μήλα, αμπέλια, ελιά, λαχανικά, τομάτα, αροτραίες καλλιέργειες, αρωματικά και κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και άλλα είδη, εκτροφές όπως η χοιροτροφία, η βοοτροφία, η αιγοπροβατοτροφία κ.α..
Στο Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας θα πραγματοποιούνται ερευνητικές δραστηριότητες για τη φυτοπροστασία από έντομα, μύκητες, βακτήρια και ιούς, τη βιολογική αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γονιμότητα του εδάφους, τις διάφορες ασθένειες των εκτροφών, καθώς επίσης και για θέματα εμπορίας, έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ των βιολογικών προϊόντων.
Παράλληλα, προτείνουμε το Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας:
να παρέχει προς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους συμβουλές και «καθοδήγηση» με προσωπική, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, καθώς και μέσω της διοργάνωσης ημερίδων και σεμιναρίων για να διοχετεύεται η υπάρχουσα τεχνογνωσία στην πράξη,
να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με έμφαση σε θέματα, τα οποία ενδιαφέρουν τους βιοκαλλιεργητές,
να συνεργάζεται με διεθνή κέντρα βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας καθώς και με διεθνείς οργανισμούς.
Η - πρότασή μας για - εγκατάσταση του νέου Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Σερρών (του ΕΘΙΑΓΕ) πιστεύουμε ότι είναι συμφέρουσα τόσο οικονομικά, όσο και λειτουργικά, αφού ήδη στο υπάρχον οικόπεδο και κτίσμα του (με τις αναγκαίες προσθήκες και επιδιορθώσεις) θα υπάρξει η δυνατότητα άμεσης λειτουργίας (κατόπιν στελέχωσης με το απαραίτητο προσωπικό).
Επιπλέον, το γεγονός πως στην πόλη των Σερρών λειτουργεί ΤΕΙ με αρκετές σχολές και τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης, θα συμβάλει θετικά στην καλύτερη λειτουργία του και την επιστημονική διερεύνηση των δυνατοτήτων που ανοίγονται για τη χώρα μας, από 1-1-2007, με την είσοδο στην Ε.Ε. της γειτονικής Βουλγαρίας, για τη γεωργία μας αλλά και τα βιολογικά της προϊόντα.
Πιστεύοντας ότι:
τα «κενά» που παρατηρούνται στην επιστημονική υποστήριξη των Ελλήνων βιοκαλλιεργητών και βιοκτηνοτρόφων θα «κλείσουν» με την ίδρυση του Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας,
τα Ελληνικά, βιολογικά, προϊόντα μπορούν να κατακτήσουν τις Ευρωπαϊκές αγορές,
διεκδικούμε την ίδρυση και τον ορισμό της πόλης των Σερρών ως έδρας του Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας.

Με εκτίμηση,


Μπαντής Αθανάσιος

Κοινοποίηση:
Βουλευτή Σερρών κ. Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Βουλευτή Σερρών κ. Καρυπίδη Αναστάσιο
Βουλευτή Σερρών κ. Λεονταρίδη Θεόφιλο
Βουλευτή Σερρών κ. Τσιπλάκη Κωνσταντίνο
Βουλευτή Σερρών κ. Χαϊτίδη Ευγένιο
Νομάρχη Σερρών κ. Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνο
Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας (κ. Θεοδωρακέλη Γιώργο)
Σύλλογο Βιοκαλιεργητών Ν.Σερρών (κ. Παπαδόπουλο Γιάννη)
Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών (κ. Τζιόμαλο Κώστα)
ΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ – ΕΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΟΔΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΟΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Οι Τοπικοί μας Άρχοντες και ο ρόλος τους στην Τοπική Ανάπτυξη (*)


Οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους άρχοντές της σε επίπεδο Δήμων και Νομαρχιών ολοκληρώθηκαν, έστω κι αν ακόμη η πρακτική αριθμητική των επιτελείων εξακολουθεί να μη δίνει αποτελεσματική διέξοδο αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων τους…Έτσι, αν κάποιος καλόπιστος παρατηρητής κοιτάξει πίσω στην προεκλογική περίοδο, με απολογιστική διάθεση για όσα ειπώθηκαν ελάχιστα από αυτά θα χρειασθεί να συγκρατήσει για το νέο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο κρίσιμο ζήτημα της τοπικής ανάπτυξης – ένα από τα κύρια (εάν όχι το κυριότερο) ζητούμενα της νέας εποχής, που ήδη ανέτειλε! Λόγια, λόγια, λόγια … «καρφωμένα» σε πολύχρωμα φυλλάδια…
Αν κανείς ανατρέξει στα προεκλογικά φυλλάδια των υποψηφίων Δημάρχων και Νομαρχών (με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις που απλώς…επιβεβαιώνουν τον κανόνα) θα διαπιστώσει με έκπληξη ότι οι Τοπικοί Άρχοντες έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους ακόμη και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ ΣΔΙΤ - Ν. 3389/05) ή τις άλλες δυνατότητες (Προγράμματα για την Ψηφιακή Σύγκλιση ή το νέο πλαίσιο για τις δημοτικές επιχειρήσεις ) που έδωσε η σημερινή κυβέρνηση Καραμανλή.
Με άλλα λόγια το υπάρχον διαθέσιμο πολιτικό προσωπικό στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – οι εξαιρέσεις είναι πάντα εξαιρέσεις - δε μπορεί να αντιληφθεί είτε λόγω ανεπάρκειας και ανικανότητας, είτε λόγω ιδεολογικών και άλλων δεσμεύσεων το ρόλο των Δήμων και των Νομαρχιών ως επιτελικές μονάδες οργάνωσης και διαχείρισης επενδυτικών, επιχειρηματικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων, είτε αυτοτελώς με ίδιους πόρους (…εάν διαθέτουν…), είτε σε συνεργασία και σύμπραξη με, «ξένα», ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
Κι όμως για να αναλογιστούμε και μόνο το τι θα μπορούσε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένας περιφερειακός Δήμος αξιοποιώντας για παράδειγμα το πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ στη σχολική στέγη, στις υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, στη διαχείριση των σκουπιδιών, στην ανάπτυξη υποδομών για άθληση, ψυχαγωγία και τουρισμό ή πως θα μπορούσε αξιοποιώντας το νέο πλαίσιο για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις να προχωρήσει σε αποδοτικά σχήματα στο χώρο της «Πράσινης Ενέργειας».
Δυστυχώς και οι εκλογές πέρασαν και το ζήτημα της Τοπικής Ανάπτυξης δεν τελειώνει με το σημερινό μου σημείωμα.
Εδώ θα' μαστε να τα συζητήσουμε!

Μπαντής Αθανάσιος
Γεωπόνος
www.cotton-net.gr


Τρίτη, 5 Αυγούστου 2008

Δύο λόγια για το «πόθεν έσχες»

Διάβασα κι άκουσα πολλά για το «πόθεν έσχες» των πολιτικών.
Η φράση σημαίνει «που τα βρήκες;»
Και αυτό είναι που θα πρέπει να μας απασχολεί όλους μας.
Πολλοί επικεντρώθηκαν στο γεγονός πως «βγάζουν πολλά».
Το ζήτημα δεν είναι ότι έχουν πολλά (εάν έχουν), αλλά που τα βρήκαν αυτά και (το κυριότερο) πως τα έβγαλαν...

Μπαντής Αθανάσιος
5-8-2008

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2008

Πότε μην τα βάζεις με ηλίθιους...

Μην τα βάζεις με ηλίθιους.
Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και πάντα σε κερδίζουν...λόγω εμπειρίας!

("κλεμμένο" από τον φίλο μου Γ.Χ.)