Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ…

Ο δείκτης του πραγματικού εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία ανά ετήσια μονάδα εργασίας (περισσότερο γνωστός ως δείκτης του γεωργικού εισοδήματος) έχει αυξηθεί κατά 18% στην ΕΕ των 15 χωρών και 35% στην ΕΕ των 28 χωρών (την περίοδο 2005-2014), όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat. 
Είναι σαφές από την παρακάτω εικόνα ότι σε σύγκριση με το 2005, τα γεωργικά εισοδήματα - ανά ετήσια μονάδα εργασίας - υπερδιπλασιάστηκαν στην Εσθονία και τη Σλοβακία στην περίοδο 2012-2014…
Τα συμπεράσματα δικά σας!
Θέλει δουλειά – δουλειά – δουλειά για την ανάταξη του Αγροτικού Τομέα της Ελλάδας μας!

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Εξέλιξη αγορών αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ

Στην - από 31-8-2015 - ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για την εξέλιξη των αγορών, στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, , μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωνε στο έγγραφο-πρότασή της:
«….Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βραχυπρόθεσμες δυσκολίες και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων γεωργών θα μπορούσαν κυρίως να εξετασθούν οι ακόλουθες ιδέες: 
• ανακούφιση των βραχυπρόθεσμων δυσκολιών ρευστότητας των γεωργών με την προκαταβολή των άμεσων ενισχύσεων το φθινόπωρο αντί του Δεκεμβρίου και την αξιοποίηση όλης της διαθέσιμης ευελιξίας για το σκοπό αυτό • 
• παροχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΤΣΕ («Σχέδιο Juncker»), κυρίως όσον αφορά τις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την ενεργειακή απόδοση• 
• ενίσχυση μέτρων προώθησης τόσο 
− εξωτερικά: τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αφορούν ειδικότερα υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς καθώς και άλλους μη δασμολογικούς φραγμούς, ιδίως για το χοίρειο κρέας, σε τρίτες χώρες όπως τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ιαπωνία, και άλλες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν συναφθεί πρόσφατα, όπως με το Βιετνάμ, ή άλλες συμφωνίες (π.χ. Μεξικό), 
− όσο και εσωτερικά: πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα πολιτική συμφωνία επί της πρότασης για το πρόγραμμα ενισχύσεων με σκοπό την παροχή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να προβλεφθεί κατάλληλος προϋπολογισμός• 
• προσωρινή αύξηση της τιμής παρεμβάσεως για τα γαλακτοκομικά προϊόντα• 
• εξέταση της επέκτασης των μέτρων «δικτύου ασφαλείας» για τα οπωροκηπευτικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα πέραν της 30ής Ιουνίου και της 29ης Φεβρουαρίου 2016, αντιστοίχως…»
Μπαντής Αθανάσιος, 8-9-2015

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

TTIP; Τι είναι πάλι και τούτο;…………

Συνεχίζονται (για χρόνια και θα συνεχιστούν και για άλλα.) οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνεργασίας Εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP)!
Ποια συζήτηση έγινε στη χώρα μας για την TTIP;
Ποια είναι η θέση της χώρας μας για την ΤΤΙP;
Πως και πόσο προετοιμασμένο είναι το Ελληνικό Υπουργείο Γεωργίας για την ΤΤΙP ;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί o τομέας του Ελληνικού βόειου κρέατος από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί o τομέας της Ελληνικής πτηνοτροφίας από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστούν οι «μεγάλες καλλιέργειες» στην Ελλάδα από την TTIP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί ο Ελληνικός τομέας των τροφίμων από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί η Ελληνική Αγροτική Οικονομία από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί η ασφάλεια των τροφίμων που θα καταναλώνει ο Έλληνας πολίτης από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί η αγορά των Ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων από την ΤΤΙP;
Πως, πόσο και σε ποιους τομείς και κλάδους θα ωφεληθεί η Ελληνική Οικονομία από την TTIP;
Πως και σε ποιους τομείς και κλάδους θα «αντισταθμίσει» η χώρα μας τις απώλειες από την TTIP;
Ποιος θα απαντήσει στους Έλληνες αγρότες αν η ΤΤIP είναι απειλή ή ευκαιρία; ΄Πως θα προστατευτούν οι Έλληνες αγρότες από τις «απειλές» και πως θα αξιοποιήσουν τις «ευκαιρίες» της TTIP;
Πως και ποιος θα ενημερώσει τους Έλληνες Αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) για την TTIP;


Μπαντής Αθανάσιος, 4-9-2015

Ιστορίες βοσκοτόπων...

Έγραψα στις 29-11-2014:
και επανέρχομαι και ρωτώ:

ΕΡΩΤΗΜΑTA ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ (Νο 1):
1) Τελικά όλη αυτή η "προσπάθεια" που έγινε απέδωσε "καρπούς"; Αυξήθηκαν και πόσο οι επιλέξιμες εκτάσεις των βοσκοτόπων;
2) Με τις τόσες και τόσες ασθένειες των ζώων (ευλογιά κλπ) μειώθηκε και πόσο το ζωικό κεφάλαιο της χώρας μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
Μπαντής Αθανάσιος, 2-9-2015

ΕΡΩΤΗΜΑTA ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ (No 2):
Τελικά η Πυκνότητα Βόσκησης (Π.Β.), στην Κεντρική Μακεδονία θα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 4 ΜΜΖ/ha;
Μπαντής Αθανάσιος 3-9-2015

ΕΡΩΤΗΜΑTA ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ (Νο 3)
Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης (για τα οποία τόσα μα τόσα ακούσαμε…), και ειδικά το διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης των Σερρών: 

1. Ολοκληρώθηκε; κι αν δεν ολοκληρώθηκε σε ποια φάση βρίσκεται;
2. το διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης των Σερρών, αύξησε τις επιλέξιμες εκτάσεις των βοσκοτόπων στην Π.Ε. Σερρών; Κι αν ΝΑΙ, με ποιο τρόπο;...
3. Οι προτάσεις (αν έγιναν και όπως έγιναν) επιλεξιμότητας εκτάσεων βοσκοτόπων, έγιναν αποδεκτές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; 
4. Οι προτάσεις (αν έγιναν και όπως έγιναν) επιλεξιμότητας εκτάσεων βοσκοτόπων, ελλοχεύουν κίνδυνους νέων καταλογισμών από την ΕΕ;
Απαντήσεις στο 6944-782288 και athanasios_bantis@hotmail.com
Μπαντής Αθανάσιος 3-9-2015

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Κωστής Παλαμάς...