Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

2008: Αυτά είναι λεφτά: «Δικαιώματα» αξίας 125.000 ευρώ/στρέμμα!


Σε χθεσινή μας ανάρτηση, παρουσιάσαμε κάποια επίσημα στοιχεία της ΕΕ και κάποια «ξεροκέφαλα» νούμερα, που (δυστυχώς) δεν αλλάζουν, και φέρνουν την Αγροτική Ελλάδα μας στην 2η θέση σε επίπεδο Ε.Ε. ως προς το μέγεθος των Άμεσων Στρεμματικών Ενισχύσεων (σε ευρώ/στρέμμα)!
Δέχτηκα πολλά μηνύματα στο inbox μου, και σχόλια στην ανάρτησή μου, για τα «ιστορικά δικαιώματα», τον αρχικό λαθεμένο υπολογισμό τους, το πώς αυτά δόθηκαν, σε ποιούς δόθηκαν κλπ κλπ.
Πολλοί από εσάς θυμηθήκατε κάτι που παρουσιάσαμε πολλές φορές από την τηλεόραση, σ’ αυτή τη 15χρονη ενασχόλησή μας με αυτή, και μας ζητήσατε να τα «ανεβάσουμε» στο διαδίκτυο.
Ποιο;
Μα τον αρχικό υπολογισμό των δικαιωμάτων, τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που δέχτηκε η χώρα μας στις αρχές του 2008, και τα ποσά που είχαν «βγάλει τα μάτια των ελεγκτών» μιας και εμφανίστηκαν περιπτώσεις με αξίες δικαιωμάτων μέχρι και πάνω από 125.000 ευρώ/στρέμμα…

ΤΖΑΚ ΠΟΤ κέρδισαν κάποιοι τότε… κι ευτυχώς ήρθε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο!
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

DEC 11 ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ: H Αγροτική Ελλάδα μας έχει την 2η μεγαλύτερη Άμεση Στρεμματική Ενίσχυση στην ΕΕ!!!

Παρά τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων στη χώρα μας το 2014, σε σύγκριση με το 2015, η ΕΛΛΑΔΑ μας έχει τη 2η μεγαλύτερη στρεμματική ενίσχυση ανά εκτάριο επιλέξιμης γεωργικής γης, μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. (με 1η τη Μάλτα).
Αξίζει να σημειώσουμε πως ενώ η μέση Ευρωπαϊκή στρεμματική ενίσχυση είναι 259 ευρώ ανά εκτάριο (για το 2015) η αντίστοιχη στρεμματική ενίσχυση για την Ελλάδα μας πλησιάζει τα 500 ευρώ ανά εκτάριο!!!

Μπαντής Αθανάσιος
6944782288
athanasios_bantis@hotmail.com

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Τευτλοκαλλιέργεια / ζάχαρη / ΕΒΖ (2ο)

Τευτλοκαλλιέργεια/ζάχαρη/ΕΒΖ (2ο)
=============================
"Φούμαρα" βιοαιθανόλης και η ΕΒΖ χάνει 30.000.000 ευρώ (περίπου)
Το Φεβρουάριο του 2006, οι υπουργοί γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη ριζική μεταρρύθμιση του τομέα ζάχαρης στην Ε.Ε.
Η μεταρρύθμιση αυτή εστιάστηκε :
• στην κατά 36% περικοπή της εγγυημένης ελάχιστης τιμής της ζάχαρης,
• στην αποζημίωση των γεωργών και
• στη δημιουργία του Tαμείου Aναδιάρθρωσης με σκοπό τη χρηματική αποζημίωση των λιγότερο ανταγωνιστικών παραγωγών ζάχαρης (δηλαδή εργοστασίων) οι οποίοι επιλέγουν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.
Το πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού τομέα ζάχαρης διήρκησε τρία χρόνια (2006-2009) και είχε ως αποτέλεσμα την αποποίηση 5,8 εκατ.τόνων ζάχαρης ποσόστωσης με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή ποσόστωση για τη ζάχαρη και την ισογλυκόζη να μειωθεί στους 14 εκατ.τόνους (εκ των οποίων 13,3 εκατ. τόνοι για τη ζάχαρη/δηλαδή κι άλλες χώρες αποποιήθηκαν ποσοστώσεις…).
Το έτος 2007/2008, στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης, η Ελλάδα αποποιήθηκε το 50,01% της εθνικής της ποσόστωσης με αποτέλεσμα η ποσόστωση να ανέρχεται συνολικά στους 158.702 τόνους από 317.502 που ήταν αρχικά.
Παράλληλα η τότε Πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ (Αλέξανδρος Κοντός) «έπαιξε» το παιχνίδι της βιοαιθανόλης με μία μελέτη αμφιβόλου αντικειμενικότητας (προσωπική άποψη/αρκεί να αναφέρω πως όλοι οι υπολογισμοί γίνονταν με τιμές αγοράς καλαμποκιών σταθερές στα 0,14€/kgr όταν την επόμενη χρονιά οι τιμές εκτοξεύθηκαν…) και φυσικά το project της βιοαιθανόλης δεν προχώρησε… 
Με την μεταρρύθμιση του τομέα ζάχαρης, κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης (και η ΕΒΖ) δικαιούνταν ενίσχυση αναδιάρθρωσης ανά τόνο αποποιηθείσας ποσόστωσης, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη διάρκεια μιας από τις περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 και 2009/2010:
(Α) αποποιείται την ποσόστωση που έχει καθορίσει για ένα ή περισσότερα από τα εργοστάσιά της και διαλύει πλήρως τις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων,
Β) αποποιείται την ποσόστωση που έχει καθορίσει για ένα ή περισσότερα από τα εργοστάσιά της, διαλύει εν μέρει τις εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων και δεν χρησιμοποιεί τις εναπομένουσες εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων για την παραγωγή προϊόντων που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς για τη ζάχαρη,
(Γ) αποποιείται μέρος ή το σύνολο της ποσόστωσης που έχει καθορίσει για ένα ή περισσότερα από τα εργοστάσιά της και δεν χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων για το ραφινάρισμα ακατέργαστης ζάχαρης
Το ποσό της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ανά τόνο αποποιηθείσας ποσόστωσης ισούται προς:
στην περίπτωση (Α):
— 730,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008,
— 625,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009,
— 520,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2009/2010.
στην περίπτωση (Β) :
— 547,50 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008,
— 468,75 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009,
— 390,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2009/2010.
στην περίπτωση (Γ) :
— 255,50 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008,
— 218,75 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009,
— 182,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2009/2010
Το ΥΠΑΑΤ (ΕΒΖ) τότε επέλεξε τη (Β) περίπτωση … με την προοπτική να κάνει βιοαιθανόλη….χάνοντας στην ουσία 182,50 EUR (=730-547,50) ανά τόνο ποσόστωσης ζάχαρης που αποποιήθηκε, δηλαδή δεν εισέρρευσαν στο ταμείο την ΕΒΖ από λάθος της τότε ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και της ΕΒΖ 28.981.000 EUR.
ΕΤΣΙ Η ΕΒΖ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ... 
Με την ένταξή της στο κοινοτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης (Καν. ΕΚ 320/2006 του Συμβουλίου), η ΕΒΖ κρίθηκε επιλέξιμη από την εμπορική περίοδο 2007/2008 (2η περίοδος ισχύος των τότε νέων μέτρων) για τη βασική ενίσχυση ύψους 86.943.000 ευρώ, από την οποία το 83% χορηγήθηκε στην εταιρεία (72 εκ ευρώ) και το 17% (14,9 εκ ευρώ) στους τευτλοπαραγωγούς των περιοχών στις οποίες έκλεισαν τα εργοστάσια (ΞΑΝΘΗ-ΛΑΡΙΣΑ) και στους χειριστές των μηχανημάτων της τευτλοκαλλιέργειας (οι τελευταίοι λόγω της ζημιάς που υπέστησαν από το κλείσιμο των εργοστασίων).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Τευτλοκαλλιέργεια/ζάχαρη/ΕΒΖ (1ο)


Μετά από ερωτήματα/παρατηρήσεις φίλων τευτλοπαραγωγών για την απουσία - και το 2016 - της ημερομηνίας πληρωμής των τεύτλων από τις συμβάσεις τευτλοκαλλιέργειας (της ΕΒΖ ΑΕ), αρκεί να σημειώσω και να υπενθυμίσω προς ΟΛΟΥΣ πως αυτό συμβαίνει από το 2010…


Και στο τεύτλο δεν ισχύει το «πέρσι ψόφησε, φέτος μύρισε»… 

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Να και ολόκληρη η εκπομπή "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗ" του Χρήστου Αθανασιάδη, που μαζί με το συνάδελφο Γιάννη Περουλάκη, μας φιλοξένησε την Τρίτη 29-3-2016, στο ASTRA TV, και με καλεσμένο τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ Αντώνη Μωυσίδη ρωτήσαμε και δόθηκαν απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων!!!

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ >2.000 ΕΥΡΩ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ)


Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Οι δύο όψεις του «πακέτου Χατζηγάκη»…

Η ΝΔ, το 2009, μετά από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που είχαν επικρατήσει το 2008, αποφάσισε να δώσει υπό «μορφή αποζημιώσεων» 425.000.000 ευρώ (σύμφωνα με την τότε υπογραφείσα Υπουργική απόφαση) ή 387.000.000 ευρώ (όπως τελικά σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε δόθηκαν στου Έλληνες αγρότες, βλ. πίνακα).

Το ποσό αυτό (= «πακέτο Χατζηγάκη) είναι το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ στους Έλληνες Αγρότες. Αρκεί να σημειώσουμε πως αυτά τα 387.000.000 ευρώ, που τελικώς δόθηκαν στους Αγρότες μας, είναι περίπου το 20% των κοινοτικών άμεσων ενισχύσεων που εισπράττει κάθε χρόνο η χώρα μας!
Ακόμα και τα «πακέτα Σημίτη», δηλ. το «άτοκο δάνειο» των 40 δις δραχμών για τους βαμβακοπαραγωγούς και το «άτοκο δάνειο» των 30 δις δραχμών για τους ελαιοπαραγωγούς (αθροιζόμενα) είναι το 50% του πακέτου Χατζηγάκη!!
Η ΝΔ τότε, έκανε δύο προφανή λάθη. Το πρώτο επικοινωνιακό: δεν επικοινώνησε σωστά το «πακέτο Χατζηγάκη»  στους Αγρότες, και το δεύτερο τεχνοκρατικό: δεν τεκμηρίωσε νομικά το «πακέτο Χατζηγάκη» σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς περί «κρατικών ενισχύσεων», με αποτέλεσμα προσφάτως (στις 8-3-2016) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (οριστικά και αμετάκλητα) να ζητά την ανάκτηση των ενισχύσεων από αυτούς που τις έλαβαν (δηλ. τους αγρότες)…
Την περασμένη Παρασκευή (18-3-2016) ο ΥΠΑΑΤ κ. Β. Αποστόλου δήλωσε αυτολεξεί (αντιγράφω από το ΔΤ του ΥΠΑΑΤ):
…Από τους 725 χιλιάδες αγρότες που είχαν πάρει χρήματα από το πακέτο Χατζηγάκη η διαδικασία της επιστροφής αφορά πλέον μόνον τους 95 χιλιάδες που είχαν πάρει πάνω από  1.000 ευρώ.
Και γι αυτούς τους 95.000 θα επιδιωχθεί να απαλλαγεί ένα πολύ μεγάλο μέρος, με εξαίρεση σε πρώτη φάση ένα μικρό τμήμα των αγροτών που έχει πάρει περισσότερα  από 5.000 ευρώ και  οι οποίοι θα κληθούν να επιστρέψουν μόνο τα ποσά που υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ και μάλιστα σε ετήσιες δόσεις,  μέσω των ενισχύσεων που λαμβάνουν…
Αλλά όπως στις 18-12-2015 έγραψα στο facebook κι εξακολουθώ να το πιστεύω:
TO ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ» ΚΑΙ ΤΟ «ΑΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΟΝΤΟΥ»
Καθημερινά συνομιλώ με πολλούς αγρότες. Αυτό το ξέρουν όλοι. 
Η επιστροφή μέρους των χρημάτων που έλαβαν οι αγρότες μας από το «πακέτο Χατζηγάκη» και το «Άτοκο δάνειο Κοντού» δεν είναι για μένα το κύριο πρόβλημα. Η επιστροφή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνει (το ήξεραν όλοι αυτό).
Το μεγαλύτερο και κυριότερο για μένα πρόβλημα είναι πως λόγω της «ιδιομορφίας» της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ασκούμενης γεωργίας, τονίζω το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ: άλλος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ καλλιεργούσε, άλλος δήλωνε στο ΟΣΔΕ, άλλος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ εισέπραξε το μέρος του «πακέτου Χατζηγάκη» και άλλος το ποσό από το «άτοκο δάνειο Κοντού»… κι άλλος - αδίκως τις περισσότερες φόρες - θα κληθεί να το επιστρέψει… (αυτός που το ΑΦΜ του εμφανίζεται πως έλαβε τα σχετικά ποσά...)...

Αθανάσιος Μπαντής
Γεωπόνος /Σέρρες
6944-782288
http://bantis.blogspot.gr και http://agro2020.blogspot.gr

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΩΡΑ (2)Διαβάζω στο "λεξικό Μπαμπινιώτη" για την ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ βλ. εικόνα (πχ το γάλα που πίνουμε είναι ομογενοποιημένο...)
Όμως η γεωργία είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τα δικά της μοναδικά, ειδικά και ξεχωριστά χαρακτηριστικά της.
Έτσι υπάρχουν μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις (ανάλογα με το κριτήριο ταξινόμησης τους, κι ανάλογα με το που βάζει ο καθένας τον πήχη.... κι ένα από αυτά είναι και τα ποσά ενισχύσεων που λαμβάνουν δες εδώ https://transpay.opekepe.gr).
Δεν είναι όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις το ΙΔΙΟ!
Όσοι μιλάμε για γεωργία πρέπει να το έχουμε αυτό στο νού μας...
Ένα ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ θα απαντούσε και σε αυτό!
Και το κυριότερο για μένα : ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Μπαντής Αθανάσιος / 24.01.2016

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΩΡΑ!

Το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» ήταν - τότε – απάντηση στο «δεν υπάρχουν δύο τιμές στο βαμβάκι»
Όσο δε σχεδιάζουμε ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (τι θέλουμε, που το θέλουμε και πως το θέλουμε), το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» θα «ζει και βασιλεύει»…

Από το (ευτυχώς/δυστυχώς) τεράστιο αγροτοαρχείο μου:
Ήταν χειμώνας του 2001.
Φρεσκοψηφισμένος και πρωτοεφαρμοζόμενος ο (τότε) νέος κοινοτικός κανονισμός για το βαμβάκι. Στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (τότε) η τριανδρία (ΔΡΥΣ-ΑΡΓΥΡΗΣ-ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ). Βάσει του νέου (τότε) κανονισμού το Ελληνικό πλαφόν παραγωγής ήταν 1.137.000 τόνοι συσπόρου, και το επιπλέον παραγόμενο βαμβάκι αύξανε την συνυπευθυνότητα, με «βήμα» +2%, μέχρι μηδενισμού της κοινοτικής ενίσχυσης….
Τότε, η ηγεσία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ εφεύρε τον όρο «επιλέξιμο βαμβάκι», με διάφορα τεχνάσματα, ώστε να μην αποκαλυφτεί η καταστροφικότητα του φρεσκοεφαρμοζόμενου κανονισμού. Με αυτά τα τερτίπια, προσπάθησε να ρίξει όλα τα βάρη στους βαμβακοπαραγωγούς, και στήριξε την επικοινωνιακή καταιγίδα της στο μότο «δεν υπάρχουν δύο τιμές στο βαμβάκι», «μία τιμή υπάρχει στο βαμβάκι» κλπ.
Από την άλλη μεριά, τα γεγονότα είναι (και ήταν) ξεροκέφαλα, και οι παραγωγοί εισέπρατταν δύο τιμές: μία για το «επιλέξιμο βαμβάκι» (πάνω από τις 300 δραχμές) και μία τιμή για το αυθαιρέτως ονομασθέν «μη επιλέξιμο βαμβάκι» από 65-70 δραχμές το κιλό….

Όταν λοιπόν άκουγαν αυτές τις «φιλοσοφίες», που καμία σχέση δεν είχαν με την πραγματικότητα (ασχέτως της ορθότητας ή μη της απόφασης, ασχέτως του λαϊκισμού, ασχέτως της απόκρυψης της ξεροκέφαλης αλήθειας κλπ) ζητούσαν «ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΛΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ» απέναντι στο ψέμα πως «δεν υπάρχουν δυο τιμές».
Τα τιμολόγια των 65-70 δραχμών υπάρχουν ακόμα…
Τα πρακτικά είναι εδώ….
Συμπέρασμα: όσο δε σχεδιάζουμε ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (τι θέλουμε, που το θέλουμε και πως το θέλουμε), το «ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΛΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ» θα «ζει και βασιλεύει»…
Αλήθειες, εδώ και τώρα!


ΣΑΚΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ/ 21.01.2016

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ: 578.340 Έλληνες αγρότες εισέπραξαν (το 2014) ως άμεσες ενισχύσεις (συνολικά) λιγότερα από 5.000 ευρώ!!! Αυτοί (το 81,54% των Ελλήνων αγροτών) εισέπραξαν το 36,66% των άμεσων ενισχύσεων που πήρε η χώρα μας από την («κακιά») Ε.Ε. το 2014!!!

Συνεπής όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας παρουσιάζω τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, της σχετικής κατανομής των άμεσων ενισχύσεων στη χώρα μας (ανά «κλάση» ύψους άμεσων ενισχύσεων) για το έτος 2014.

Σύμφωνα με αυτά:


  
 1. To 81,54% των Ελλήνων αγροτών (δηλ. 578.340 αγρότες!!!) εισέπραξαν το οικονομικό έτος 2014 άμεσες ενισχύσεις (συνολικά) (βάσει Καν. 73/2009) μικρότερες των 5.000 ευρώ!!!
 2. Και για να λέμε - όπως πάντα - τα πράγματα με το όνομά τους, αυτοί οι 578.340 αγρότες-παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, (και επαναλαμβάνω το 81,54% των Ελλήνων αγροτών) εισέπραξαν 823.524.000 ευρώ, δηλαδή το 36,66% των κοινοτικών ενισχύσεων (συνολικές άμεσες ενισχύσεις)!
 3. Δηλαδή, το 81,54% των δικαιούχων κοινοτικών ενισχύσεων εισέπραξε μόνο το 36,66% των κοινοτικών ενισχύσεων! 
 4. Αυτά είναι τα "τρελά λεφτά" που εισέπραξαν...!!!
 5. Εντυπωσιάζει ακόμα το γεγονός πως – και φέτος - 1 στους 5 Έλληνες αγρότες εισέπραξε λιγότερα από 500 ευρώ!!!  (152.260 αγρότες...!!! δηλαδή το 21,47% των Ελλήνων αγροτών, εισέπραξε το 2,07% των συνολικών ενισχύσεων!!!).
 6. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούμε σήμερα (για το 2014), ανατρέπουν (όπως και αυτά του 2013, και του 2012, και του 2011 αλλά και του 2010) τους ισχυρισμούς "κάποιων" που θέλουν τους αγρότες "παράσιτα""εισπράκτορες παχυλών επιδοτήσεων" κ.α.
 7. Ο παραπάνω πίνακας της Ε.Ε. είναι αποκαλυπτικότατος... ή μάλλον ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΑΤΟΣ (με όλα τα γράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
 8. Επαναλαμβάνω επίσης, και φέτος, πως ο παραπάνω πίνακας, δεν αποτελεί δική μας "αποκλειστικότητα"... Μακριά από εμάς οι «αποκλειστικότητες»…
 9. Τον παραπάνω πίνακα διαθέτουν, και γνωρίζουν τα στοιχεία του, άπαντες οι «εμπλεκόμενοι» και «ασχολούμενοι» με τα συμβαίνοντα στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα.
 10. Με μία μόνο διαφορά: Εμείς (και φέτος) τον δημοσιοποιούμε!
 11. Ας αξιοποιηθούν τα δεδομένα του, προς όφελος του αγροτικού τομέα και της αγροτικής Ανάπτυξης!
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Για τη σύγκριση των σχετικών στοιχείων με το έτος 2013 (πατήστε εδώ), για τα στοιχεία του έτους 2012 (πατήστε εδώ) , για να δείτε τα στοιχεία του 2011 (πατήστε εδώ)   και για τη σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2010 (πατήστε εδώ)

Aθανάσιος Μπαντής
Γεωπόνος-Ειδικός αναλυτής
Σέρρες // athanasios_bantis@hotmail.com
agro2020.blogspot.gr // bantis.blogspot.gr

6944-7822888