Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Να και το Πασχαλινό "αποκλειστικό": Mειώνονται κατά 1,393041% οι άμεσες ενισχύσεις του 2015!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:
Να και το Πασχαλινό "αποκλειστικό":
Πρόταση σχεδίου κανονισμού που ορίζει ποσοστό 1,393041% ως ποσοστό αναπροσαρμογής, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, που θα εφαρμοστεί στα ποσά των άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ που χορηγούνται στους γεωργούς για αιτήσεις ενισχύσεων που υποβάλλονται για το ημερολογιακό έτος 2015, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι παραπάνω μειώσεις δεν εφαρμόζονται στην Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία.
Η συνολική μείωση του κοινοτικού προϋπολογισμού για τις άμεσες ενισχύσεις ανέρχεται στο ποσό των 441.600.000 ευρώ, τα οποία θα μεταφερθούν στο αποθεματικό κρίσεων στον γεωργικό τομέα.