Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Μετά την περσινή μου παρέμβαση, φέτος η COSMOTE άλλαξε γνώμη και δίνει υποτροφίες και σε Σερραίους Απόφοιτους Λυκείου! Ευχαριστώ COSMOTE!Πέρυσι η COSMOTE ξέχασε (εδώ το περσινό σχόλιο μου) τους Σερραίους Απόφοιτους Λυκείου...

Μετά την περσινή μου παρέμβαση (εδώ-2011), φέτος η COSMOTE (εδω-2012) άλλαξε γνώμη και υποψήφιοι για χορήγηση υποτροφίας είναι και Σερραίοι Απόφοιτοι Λυκείου!

Ευχαριστώ COSMOTE!

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Αναστολή (μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση επί της προσφυγής) για την επιστροφή (ή μη) των 424.000.000 ευρώ του "πακέτου Χατζηγάκη" - Διαβάστε όλα τα επίσημα έγγραφα (ανάκτησης/απόφαση ασφαλιστικών μέτρων)

O Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. M. Jaeger, με διάταξή του, δικάζοντας την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που υπέβαλε η Ελληνική Δημοκρατία με αίτημα την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης (διαβάστε εδώ την αρχική απόφαση για την ανάκτηση του "πακέτου Χατζηγάκη") της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία διατάχθηκε η έντοκη ανάκτηση 424.000.000 ευρώ από τους αγρότες (πακέτο Χατζηγάκη), έκανε δεκτό το ελληνικό αίτημα και ανέστειλε την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής (διαβάστε εδώ την απόφαση του Δικαστηρίου), μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής που άσκησε η Ελληνική Δημοκρατία.
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου πιθανολόγησε τη βασιμότητα των λόγων της προσφυγής μας, δέχτηκε ότι η άμεση εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής από 800.000 περίπου αγρότες θα δυσχεράνει σοβαρά τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, δεδομένου ότι και οι αγρότες έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και τα εξαιρετικά μέτρα λιτότητας, που έχουν επιβληθεί και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η άμεση εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής θα προκαλούσε σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στην Ελληνική Δημοκρατία, στις παρούσες δύσκολες εξαιρετικές συνθήκες.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής, Αθανάσιος Τσαυτάρης, στον οποίο απεστάλη η απόφαση του κ. M. Jaeger: «Η απόφαση αυτή αφενός, δίνει χρόνο στη χώρα μας, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης για τη διευθέτηση του προβλήματος, κάτι που θα ήταν σχεδόν αδύνατο στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία και αφετέρου, το σκεπτικό που επικαλέστηκε το δικαστήριο αποδεχόμενο την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης, αποτελεί ίσως πρόκριμα για τη θετική έκβαση και της οριστικής εκδίκασης της υπόθεσης»