Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Τευτλοκαλλιέργεια / ζάχαρη / ΕΒΖ (2ο)

Τευτλοκαλλιέργεια/ζάχαρη/ΕΒΖ (2ο)
=============================
"Φούμαρα" βιοαιθανόλης και η ΕΒΖ χάνει 30.000.000 ευρώ (περίπου)
Το Φεβρουάριο του 2006, οι υπουργοί γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη ριζική μεταρρύθμιση του τομέα ζάχαρης στην Ε.Ε.
Η μεταρρύθμιση αυτή εστιάστηκε :
• στην κατά 36% περικοπή της εγγυημένης ελάχιστης τιμής της ζάχαρης,
• στην αποζημίωση των γεωργών και
• στη δημιουργία του Tαμείου Aναδιάρθρωσης με σκοπό τη χρηματική αποζημίωση των λιγότερο ανταγωνιστικών παραγωγών ζάχαρης (δηλαδή εργοστασίων) οι οποίοι επιλέγουν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.
Το πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού τομέα ζάχαρης διήρκησε τρία χρόνια (2006-2009) και είχε ως αποτέλεσμα την αποποίηση 5,8 εκατ.τόνων ζάχαρης ποσόστωσης με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή ποσόστωση για τη ζάχαρη και την ισογλυκόζη να μειωθεί στους 14 εκατ.τόνους (εκ των οποίων 13,3 εκατ. τόνοι για τη ζάχαρη/δηλαδή κι άλλες χώρες αποποιήθηκαν ποσοστώσεις…).
Το έτος 2007/2008, στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης, η Ελλάδα αποποιήθηκε το 50,01% της εθνικής της ποσόστωσης με αποτέλεσμα η ποσόστωση να ανέρχεται συνολικά στους 158.702 τόνους από 317.502 που ήταν αρχικά.
Παράλληλα η τότε Πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ (Αλέξανδρος Κοντός) «έπαιξε» το παιχνίδι της βιοαιθανόλης με μία μελέτη αμφιβόλου αντικειμενικότητας (προσωπική άποψη/αρκεί να αναφέρω πως όλοι οι υπολογισμοί γίνονταν με τιμές αγοράς καλαμποκιών σταθερές στα 0,14€/kgr όταν την επόμενη χρονιά οι τιμές εκτοξεύθηκαν…) και φυσικά το project της βιοαιθανόλης δεν προχώρησε… 
Με την μεταρρύθμιση του τομέα ζάχαρης, κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης (και η ΕΒΖ) δικαιούνταν ενίσχυση αναδιάρθρωσης ανά τόνο αποποιηθείσας ποσόστωσης, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη διάρκεια μιας από τις περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 και 2009/2010:
(Α) αποποιείται την ποσόστωση που έχει καθορίσει για ένα ή περισσότερα από τα εργοστάσιά της και διαλύει πλήρως τις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων,
Β) αποποιείται την ποσόστωση που έχει καθορίσει για ένα ή περισσότερα από τα εργοστάσιά της, διαλύει εν μέρει τις εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων και δεν χρησιμοποιεί τις εναπομένουσες εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων για την παραγωγή προϊόντων που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς για τη ζάχαρη,
(Γ) αποποιείται μέρος ή το σύνολο της ποσόστωσης που έχει καθορίσει για ένα ή περισσότερα από τα εργοστάσιά της και δεν χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων για το ραφινάρισμα ακατέργαστης ζάχαρης
Το ποσό της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ανά τόνο αποποιηθείσας ποσόστωσης ισούται προς:
στην περίπτωση (Α):
— 730,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008,
— 625,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009,
— 520,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2009/2010.
στην περίπτωση (Β) :
— 547,50 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008,
— 468,75 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009,
— 390,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2009/2010.
στην περίπτωση (Γ) :
— 255,50 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008,
— 218,75 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009,
— 182,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2009/2010
Το ΥΠΑΑΤ (ΕΒΖ) τότε επέλεξε τη (Β) περίπτωση … με την προοπτική να κάνει βιοαιθανόλη….χάνοντας στην ουσία 182,50 EUR (=730-547,50) ανά τόνο ποσόστωσης ζάχαρης που αποποιήθηκε, δηλαδή δεν εισέρρευσαν στο ταμείο την ΕΒΖ από λάθος της τότε ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και της ΕΒΖ 28.981.000 EUR.
ΕΤΣΙ Η ΕΒΖ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ... 
Με την ένταξή της στο κοινοτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης (Καν. ΕΚ 320/2006 του Συμβουλίου), η ΕΒΖ κρίθηκε επιλέξιμη από την εμπορική περίοδο 2007/2008 (2η περίοδος ισχύος των τότε νέων μέτρων) για τη βασική ενίσχυση ύψους 86.943.000 ευρώ, από την οποία το 83% χορηγήθηκε στην εταιρεία (72 εκ ευρώ) και το 17% (14,9 εκ ευρώ) στους τευτλοπαραγωγούς των περιοχών στις οποίες έκλεισαν τα εργοστάσια (ΞΑΝΘΗ-ΛΑΡΙΣΑ) και στους χειριστές των μηχανημάτων της τευτλοκαλλιέργειας (οι τελευταίοι λόγω της ζημιάς που υπέστησαν από το κλείσιμο των εργοστασίων).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Τευτλοκαλλιέργεια/ζάχαρη/ΕΒΖ (1ο)


Μετά από ερωτήματα/παρατηρήσεις φίλων τευτλοπαραγωγών για την απουσία - και το 2016 - της ημερομηνίας πληρωμής των τεύτλων από τις συμβάσεις τευτλοκαλλιέργειας (της ΕΒΖ ΑΕ), αρκεί να σημειώσω και να υπενθυμίσω προς ΟΛΟΥΣ πως αυτό συμβαίνει από το 2010…


Και στο τεύτλο δεν ισχύει το «πέρσι ψόφησε, φέτος μύρισε»…