Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Τελευταία στο «Δείκτη διαφάνειας» των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων η Ελλάδα, σύμφωνα με το farmsubsidy.org

Transparency Index (http://farmsubsidy.org/transparency/)

Country

Score

Country

Score

Sweden

92%

Italy

49%

Denmark

91%

Poland

47%

United Kingdom

91%

Germany

47%

Slovenia

74%

Finland

46%

Czech

74%

France

46%

Estonia

74%

Spain

44%

Lithuania

68%

Latvia

43%

Belgium

66%

Cyprus

39%

Romaina

58%

Ireland

35%

Portugal

54%

Bulgaria

28%

Austria

51%

Netherland

28%

Luxembourg

51%

Hungary

26%

Slovakia

50%

Malta

25%Greece

25%

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Για το μέλλον του Ευρωπαϊκού (και του Ελληνικού) γεωργικού τομέα…

Στις 3 Σεπτεμβρίου o José Manuel Barroso, παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις «Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή», στην ουσία δηλαδή κατέθεσε σε όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες, τις σκέψεις του και τις προτεραιότητές του για το μέλλον της Ευρώπης, μέσα από την κρίση.

Μεταξύ αυτών ανέφερε για τον γεωργικό τομέα και τα εξής (λιγοστά μεν, περιεκτικά δε):

«….Η Ευρώπη έχει μακραίωνη ιστορία ως παραγωγός αγροτικών προϊόντων - ιστορία για την οποία είναι υπερήφανη. Χάρη στις προσπάθειες των γεωργών της, στην εφαρμογή κοινής πολιτικής και στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τεχνολογία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη της αγοράς, η EE δεν έχει εξασφαλίσει απλώς διατροφική επάρκεια, αλλά έχει καταστεί σημαντικός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Η γεωργία θα συνεχίσει να καταλαμβάνει σημαντική θέση στη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όχι μόνον όσον αφορά την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, με παράλληλη εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής για τους αγρότες.

Χρειάζεται όμως να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Όπως ακριβώς η κοινή γεωργική πολιτική κατά τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκε ικανή να εξελίσσεται, υπάρχει η ανάγκη να αποφασίσουμε για τις μελλοντικές ανάγκες και για τον ρόλο που θα διαδραματίσουν η γεωργία και η ανάπτυξη της υπαίθρου στις προσπάθειες για την υλοποίηση του οράματος της EE για το 2020, ώστε να προσαρμοσθούν οι δημόσιες επενδύσεις και οι προσπάθειες υπέρ της καινοτομίας για να συμβάλουν στην επίτευξη μιας ακμάζουσας αγροτικής οικονομίας….»

Και όσο για το που θα μοιραστούν και πως θα κατανεμηθούν τα ποσά του Κοινοτικού Προϋπολογισμού ο Barroso δεν αποσαφηνίζει και πολλά, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Επιπλέον, θα πρέπει να διαμορφώσουμε εκ νέου τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να ανταποκριθούμε στις νέες προτεραιότητες. Αυτό θα απαιτήσει τη ριζική μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το καθοριστικό σημείο για αυτή τη μεταρρύθμιση θα είναι η εκπόνηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014+. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την επικείμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού ως βάθρο για αυτή την προσπάθεια.»

Δηλαδή μεταρρύθμιση θα χρειαστεί, αλλά προς τα πού θα κινηθεί; Θα συνεχίσουν να «μοιράζονται» ως αγροτικές ενισχύσεις το 45% του κοινοτικού προϋπολογισμού ή όχι;

Κι όσο για τα εμπόδια, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, και στον Barroso, που διαπιστώνει:

«Ο σχεδιασμός του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου δεν θα είναι εύκολος διότι παρόλο που όλοι συμφωνούν σε θεωρητικό επίπεδο για την ανάγκη μεταρρύθμισης, μόλις στις συζητήσεις γίνει λόγος για συγκεκριμένα μέτρα, φαίνεται ότι υφίστανται ισχυρές τάσεις υπέρ της ισχύουσας κατάστασης.»

Για το μέλλον, τελικώς, όλοι ενδιαφέρονται αλλά μάλλον με το παρελθόν είναι ερωτευμένοι…

Μπαντής Αθανάσιος
Γεωπόνος-Ειδικός αναλυτής

Υστερόγραφο:

Το πόσο σημαντικός είναι για κάποιους ο αγροτικός τομέας, φάνηκε και στα περίφημα debates, όταν καμία ερώτηση δεν αφορούσε τον αγροτικό τομέα…

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

To 13,4% των αρδευόμενων εκτάσεων της Ε.Ε. είναι Ελληνικό