Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Τελευταία στο «Δείκτη διαφάνειας» των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων η Ελλάδα, σύμφωνα με το farmsubsidy.org

Transparency Index (http://farmsubsidy.org/transparency/)

Country

Score

Country

Score

Sweden

92%

Italy

49%

Denmark

91%

Poland

47%

United Kingdom

91%

Germany

47%

Slovenia

74%

Finland

46%

Czech

74%

France

46%

Estonia

74%

Spain

44%

Lithuania

68%

Latvia

43%

Belgium

66%

Cyprus

39%

Romaina

58%

Ireland

35%

Portugal

54%

Bulgaria

28%

Austria

51%

Netherland

28%

Luxembourg

51%

Hungary

26%

Slovakia

50%

Malta

25%Greece

25%