Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

DEC 11 ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ: H Αγροτική Ελλάδα μας έχει την 2η μεγαλύτερη Άμεση Στρεμματική Ενίσχυση στην ΕΕ!!!

Παρά τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων στη χώρα μας το 2014, σε σύγκριση με το 2015, η ΕΛΛΑΔΑ μας έχει τη 2η μεγαλύτερη στρεμματική ενίσχυση ανά εκτάριο επιλέξιμης γεωργικής γης, μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. (με 1η τη Μάλτα).
Αξίζει να σημειώσουμε πως ενώ η μέση Ευρωπαϊκή στρεμματική ενίσχυση είναι 259 ευρώ ανά εκτάριο (για το 2015) η αντίστοιχη στρεμματική ενίσχυση για την Ελλάδα μας πλησιάζει τα 500 ευρώ ανά εκτάριο!!!

Μπαντής Αθανάσιος
6944782288
athanasios_bantis@hotmail.com