Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Εξέλιξη αγορών αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ

Στην - από 31-8-2015 - ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για την εξέλιξη των αγορών, στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, , μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωνε στο έγγραφο-πρότασή της:
«….Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βραχυπρόθεσμες δυσκολίες και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων γεωργών θα μπορούσαν κυρίως να εξετασθούν οι ακόλουθες ιδέες: 
• ανακούφιση των βραχυπρόθεσμων δυσκολιών ρευστότητας των γεωργών με την προκαταβολή των άμεσων ενισχύσεων το φθινόπωρο αντί του Δεκεμβρίου και την αξιοποίηση όλης της διαθέσιμης ευελιξίας για το σκοπό αυτό • 
• παροχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΤΣΕ («Σχέδιο Juncker»), κυρίως όσον αφορά τις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την ενεργειακή απόδοση• 
• ενίσχυση μέτρων προώθησης τόσο 
− εξωτερικά: τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αφορούν ειδικότερα υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς καθώς και άλλους μη δασμολογικούς φραγμούς, ιδίως για το χοίρειο κρέας, σε τρίτες χώρες όπως τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ιαπωνία, και άλλες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν συναφθεί πρόσφατα, όπως με το Βιετνάμ, ή άλλες συμφωνίες (π.χ. Μεξικό), 
− όσο και εσωτερικά: πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα πολιτική συμφωνία επί της πρότασης για το πρόγραμμα ενισχύσεων με σκοπό την παροχή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να προβλεφθεί κατάλληλος προϋπολογισμός• 
• προσωρινή αύξηση της τιμής παρεμβάσεως για τα γαλακτοκομικά προϊόντα• 
• εξέταση της επέκτασης των μέτρων «δικτύου ασφαλείας» για τα οπωροκηπευτικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα πέραν της 30ής Ιουνίου και της 29ης Φεβρουαρίου 2016, αντιστοίχως…»
Μπαντής Αθανάσιος, 8-9-2015