Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Ιστορίες βοσκοτόπων...

Έγραψα στις 29-11-2014:
και επανέρχομαι και ρωτώ:

ΕΡΩΤΗΜΑTA ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ (Νο 1):
1) Τελικά όλη αυτή η "προσπάθεια" που έγινε απέδωσε "καρπούς"; Αυξήθηκαν και πόσο οι επιλέξιμες εκτάσεις των βοσκοτόπων;
2) Με τις τόσες και τόσες ασθένειες των ζώων (ευλογιά κλπ) μειώθηκε και πόσο το ζωικό κεφάλαιο της χώρας μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
Μπαντής Αθανάσιος, 2-9-2015

ΕΡΩΤΗΜΑTA ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ (No 2):
Τελικά η Πυκνότητα Βόσκησης (Π.Β.), στην Κεντρική Μακεδονία θα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 4 ΜΜΖ/ha;
Μπαντής Αθανάσιος 3-9-2015

ΕΡΩΤΗΜΑTA ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ (Νο 3)
Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης (για τα οποία τόσα μα τόσα ακούσαμε…), και ειδικά το διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης των Σερρών: 

1. Ολοκληρώθηκε; κι αν δεν ολοκληρώθηκε σε ποια φάση βρίσκεται;
2. το διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης των Σερρών, αύξησε τις επιλέξιμες εκτάσεις των βοσκοτόπων στην Π.Ε. Σερρών; Κι αν ΝΑΙ, με ποιο τρόπο;...
3. Οι προτάσεις (αν έγιναν και όπως έγιναν) επιλεξιμότητας εκτάσεων βοσκοτόπων, έγιναν αποδεκτές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; 
4. Οι προτάσεις (αν έγιναν και όπως έγιναν) επιλεξιμότητας εκτάσεων βοσκοτόπων, ελλοχεύουν κίνδυνους νέων καταλογισμών από την ΕΕ;
Απαντήσεις στο 6944-782288 και athanasios_bantis@hotmail.com
Μπαντής Αθανάσιος 3-9-2015