Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ…

Ο δείκτης του πραγματικού εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία ανά ετήσια μονάδα εργασίας (περισσότερο γνωστός ως δείκτης του γεωργικού εισοδήματος) έχει αυξηθεί κατά 18% στην ΕΕ των 15 χωρών και 35% στην ΕΕ των 28 χωρών (την περίοδο 2005-2014), όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat. 
Είναι σαφές από την παρακάτω εικόνα ότι σε σύγκριση με το 2005, τα γεωργικά εισοδήματα - ανά ετήσια μονάδα εργασίας - υπερδιπλασιάστηκαν στην Εσθονία και τη Σλοβακία στην περίοδο 2012-2014…
Τα συμπεράσματα δικά σας!
Θέλει δουλειά – δουλειά – δουλειά για την ανάταξη του Αγροτικού Τομέα της Ελλάδας μας!