Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

TTIP; Τι είναι πάλι και τούτο;…………

Συνεχίζονται (για χρόνια και θα συνεχιστούν και για άλλα.) οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνεργασίας Εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP)!
Ποια συζήτηση έγινε στη χώρα μας για την TTIP;
Ποια είναι η θέση της χώρας μας για την ΤΤΙP;
Πως και πόσο προετοιμασμένο είναι το Ελληνικό Υπουργείο Γεωργίας για την ΤΤΙP ;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί o τομέας του Ελληνικού βόειου κρέατος από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί o τομέας της Ελληνικής πτηνοτροφίας από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστούν οι «μεγάλες καλλιέργειες» στην Ελλάδα από την TTIP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί ο Ελληνικός τομέας των τροφίμων από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί η Ελληνική Αγροτική Οικονομία από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί η ασφάλεια των τροφίμων που θα καταναλώνει ο Έλληνας πολίτης από την ΤΤΙP;
Πως και πόσο θα επηρεαστεί η αγορά των Ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων από την ΤΤΙP;
Πως, πόσο και σε ποιους τομείς και κλάδους θα ωφεληθεί η Ελληνική Οικονομία από την TTIP;
Πως και σε ποιους τομείς και κλάδους θα «αντισταθμίσει» η χώρα μας τις απώλειες από την TTIP;
Ποιος θα απαντήσει στους Έλληνες αγρότες αν η ΤΤIP είναι απειλή ή ευκαιρία; ΄Πως θα προστατευτούν οι Έλληνες αγρότες από τις «απειλές» και πως θα αξιοποιήσουν τις «ευκαιρίες» της TTIP;
Πως και ποιος θα ενημερώσει τους Έλληνες Αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) για την TTIP;


Μπαντής Αθανάσιος, 4-9-2015