Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008

Να ιδρυθεί Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στις Σέρρες (*)

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και των αλλεπάλληλων διατροφικών κρίσεων, η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας είναι ραγδαία.
Στη χώρα μας, το 2005, οι βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις ήταν 1.037.166 στρέμματα, ενώ η συνολικά βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα, μαζί με τους βοσκοτόπους καλύπτει 2.884.866 στρέμματα, με διαρκώς αυξανόμενες τάσεις, και ο αριθμός των Ελλήνων βιοκαλλιεργητών έφτασε τους 14.614! Είναι επίσης γνωστό ότι η χώρα μας παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες, όσο αφορά την βιολογική κτηνοτροφία, λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιματικών συνθηκών, των πλούσιων φυσικών πόρων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και της εφαρμογής της εκτατικής κτηνοτροφίας η οποία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε βιολογική.
Η βιολογική κτηνοτροφία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βιολογική γεωργία, επειδή οι διατροφικές ανάγκες των ζώων εκτός από την βόσκηση καλύπτονται και με βιολογικές ζωοτροφές. Το «σύστημα ζώα-φυτά» είναι αλληλοεξαρτώμενο και η προστασία του έχει ως απώτερο σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει θέσει (και πολύ σωστά) ως στόχο την ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας στη χώρα μας.
Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με την εισαγωγή των «αποσυνδεδεμένων» ενισχύσεων, και την συνεπακόλουθη «στροφή» προς την αγορά, η οποία (αγορά) θα φέρει (και μόνο αυτή μπορεί να φέρει) και την «περιβόητη και πολυθρύλητη» ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ των ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, επιτάσσει και επιβάλλει την παραγωγή ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ προϊόντων, δηλ. την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με δεδομένα:
Α) την ανάγκη να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην Ελλάδα Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας,
Β) τη λειτουργία, στην πόλη των Σερρών, του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας (που υπάγεται στο ΕΘΙΑΓΕ), ο οποίος διατηρεί στην κατοχή του μεγάλες ιδιόκτητες εκτάσεις και διαθέτει τεράστια εμπειρία, από την μέχρι σήμερα δραστηριοποίησή του, και στη φυτική παραγωγή αλλά ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία,
Γ) τη «φιλόδοξη» προσπάθεια (μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης αλλά και του Αναπτυξιακού Νόμου) πολλών Σερραίων αγροτών να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία (και ειδικά με την προβατοτροφία, μετά από την «Εθνική Νίκη», της κατοχύρωσης της ΦΕΤΑΣ ως ΠΟΠ,
Δ) την ύπαρξη στο ν. Σερρών πάρα πολλών ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ φυτικής (με μήλα, ελιές, αμύγδαλα, κεράσια κ.α.) και ζωικής παραγωγής,
ΠΡΟΤΕΙΝΩ
όπως ιδρυθεί Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας και εγκατασταθεί στο ν. Σερρών, λειτουργώντας στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Σερρών.
Αντικείμενο έρευνας του Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας θα αποτελούν καλλιέργειες, όπως βαμβάκι, μήλα, αμπέλια, ελιά, λαχανικά, τομάτα, αροτραίες καλλιέργειες, αρωματικά και κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και άλλα είδη, εκτροφές όπως η χοιροτροφία, η βοοτροφία, η αιγοπροβατοτροφία κ.α..
Στο Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας θα πραγματοποιούνται ερευνητικές δραστηριότητες για τη φυτοπροστασία από έντομα, μύκητες, βακτήρια και ιούς, τη βιολογική αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γονιμότητα του εδάφους, τις διάφορες ασθένειες των εκτροφών, καθώς επίσης και για θέματα εμπορίας, έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ των βιολογικών προϊόντων.
Παράλληλα, προτείνουμε το Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας:
να παρέχει προς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους συμβουλές και «καθοδήγηση» με προσωπική, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, καθώς και μέσω της διοργάνωσης ημερίδων και σεμιναρίων για να διοχετεύεται η υπάρχουσα τεχνογνωσία στην πράξη,
να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με έμφαση σε θέματα, τα οποία ενδιαφέρουν τους βιοκαλλιεργητές,
να συνεργάζεται με διεθνή κέντρα βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας καθώς και με διεθνείς οργανισμούς.
Η - πρότασή μας για - εγκατάσταση του νέου Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Σερρών (του ΕΘΙΑΓΕ) πιστεύουμε ότι είναι συμφέρουσα τόσο οικονομικά, όσο και λειτουργικά, αφού ήδη στο υπάρχον οικόπεδο και κτίσμα του (με τις αναγκαίες προσθήκες και επιδιορθώσεις) θα υπάρξει η δυνατότητα άμεσης λειτουργίας (κατόπιν στελέχωσης με το απαραίτητο προσωπικό).
Επιπλέον, το γεγονός πως στην πόλη των Σερρών λειτουργεί ΤΕΙ με αρκετές σχολές και τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης, θα συμβάλει θετικά στην καλύτερη λειτουργία του και την επιστημονική διερεύνηση των δυνατοτήτων που ανοίγονται για τη χώρα μας, από 1-1-2007, με την είσοδο στην Ε.Ε. της γειτονικής Βουλγαρίας, για τη γεωργία μας αλλά και τα βιολογικά της προϊόντα.
Πιστεύοντας ότι:
τα «κενά» που παρατηρούνται στην επιστημονική υποστήριξη των Ελλήνων βιοκαλλιεργητών και βιοκτηνοτρόφων θα «κλείσουν» με την ίδρυση του Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας,
τα Ελληνικά, βιολογικά, προϊόντα μπορούν να κατακτήσουν τις Ευρωπαϊκές αγορές,
διεκδικούμε την ίδρυση και τον ορισμό της πόλης των Σερρών ως έδρας του Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας.

Με εκτίμηση,


Μπαντής Αθανάσιος

Κοινοποίηση:
Βουλευτή Σερρών κ. Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Βουλευτή Σερρών κ. Καρυπίδη Αναστάσιο
Βουλευτή Σερρών κ. Λεονταρίδη Θεόφιλο
Βουλευτή Σερρών κ. Τσιπλάκη Κωνσταντίνο
Βουλευτή Σερρών κ. Χαϊτίδη Ευγένιο
Νομάρχη Σερρών κ. Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνο
Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας (κ. Θεοδωρακέλη Γιώργο)
Σύλλογο Βιοκαλιεργητών Ν.Σερρών (κ. Παπαδόπουλο Γιάννη)
Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών (κ. Τζιόμαλο Κώστα)
ΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ – ΕΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΟΔΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΟΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ