Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008

Οι Τοπικοί μας Άρχοντες και ο ρόλος τους στην Τοπική Ανάπτυξη (*)


Οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους άρχοντές της σε επίπεδο Δήμων και Νομαρχιών ολοκληρώθηκαν, έστω κι αν ακόμη η πρακτική αριθμητική των επιτελείων εξακολουθεί να μη δίνει αποτελεσματική διέξοδο αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων τους…Έτσι, αν κάποιος καλόπιστος παρατηρητής κοιτάξει πίσω στην προεκλογική περίοδο, με απολογιστική διάθεση για όσα ειπώθηκαν ελάχιστα από αυτά θα χρειασθεί να συγκρατήσει για το νέο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο κρίσιμο ζήτημα της τοπικής ανάπτυξης – ένα από τα κύρια (εάν όχι το κυριότερο) ζητούμενα της νέας εποχής, που ήδη ανέτειλε! Λόγια, λόγια, λόγια … «καρφωμένα» σε πολύχρωμα φυλλάδια…
Αν κανείς ανατρέξει στα προεκλογικά φυλλάδια των υποψηφίων Δημάρχων και Νομαρχών (με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις που απλώς…επιβεβαιώνουν τον κανόνα) θα διαπιστώσει με έκπληξη ότι οι Τοπικοί Άρχοντες έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους ακόμη και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ ΣΔΙΤ - Ν. 3389/05) ή τις άλλες δυνατότητες (Προγράμματα για την Ψηφιακή Σύγκλιση ή το νέο πλαίσιο για τις δημοτικές επιχειρήσεις ) που έδωσε η σημερινή κυβέρνηση Καραμανλή.
Με άλλα λόγια το υπάρχον διαθέσιμο πολιτικό προσωπικό στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – οι εξαιρέσεις είναι πάντα εξαιρέσεις - δε μπορεί να αντιληφθεί είτε λόγω ανεπάρκειας και ανικανότητας, είτε λόγω ιδεολογικών και άλλων δεσμεύσεων το ρόλο των Δήμων και των Νομαρχιών ως επιτελικές μονάδες οργάνωσης και διαχείρισης επενδυτικών, επιχειρηματικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων, είτε αυτοτελώς με ίδιους πόρους (…εάν διαθέτουν…), είτε σε συνεργασία και σύμπραξη με, «ξένα», ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
Κι όμως για να αναλογιστούμε και μόνο το τι θα μπορούσε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένας περιφερειακός Δήμος αξιοποιώντας για παράδειγμα το πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ στη σχολική στέγη, στις υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, στη διαχείριση των σκουπιδιών, στην ανάπτυξη υποδομών για άθληση, ψυχαγωγία και τουρισμό ή πως θα μπορούσε αξιοποιώντας το νέο πλαίσιο για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις να προχωρήσει σε αποδοτικά σχήματα στο χώρο της «Πράσινης Ενέργειας».
Δυστυχώς και οι εκλογές πέρασαν και το ζήτημα της Τοπικής Ανάπτυξης δεν τελειώνει με το σημερινό μου σημείωμα.
Εδώ θα' μαστε να τα συζητήσουμε!

Μπαντής Αθανάσιος
Γεωπόνος
www.cotton-net.gr