Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

Για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και πολιτικών

Όλα όσα όλα ακούμε και διαβάζουμε να συνέβηκαν και να συμβαίνουν με το «μαύρο και αδήλωτο» πολιτικό χρήμα που δεν καταγράφεται και δεν αποτυπώνεται στα επίσημα δελτία εκλογικών δαπανών των Ελληνικών κομμάτων και πολιτικών, προβληματίζουν τους πολίτες και την κοινωνία μας.

Αρκεί να ρίξει κάποιος μια ματιά στη δημοσιοποιούμενη λίστα εξόδων των εκλογικών δαπανών που παρουσιάζουν οι Έλληνες πολιτευόμενοι για να αντιληφθεί ότι η βουλευτική (εάν εκλεγούν) αποζημίωση των (περίπου) 7.000 ευρώ (μαζί με τα ποσά από τη συμμετοχή στις επιτροπές της Βουλής) δεν φτάνουν ούτε καν για τα τρέχοντα έξοδα…

Για τους μη εκλεγμένους, ούτε συζήτηση: «Και δαρμένοι και… μη εκλεγμένοι»…

Για το λόγο αυτό παρακάτω καταθέτω, μερικές πρώτες σκέψεις, ώστε να «ανοίξει» και στις Σέρρες και η συζήτηση για το πολιτικό χρήμα.

Έτσι προτείνουμε:

1) να μπορούν τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από ιδιώτες, με παράλληλη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους και των προσφερόμενων ποσών.

Έτσι ο πολίτης θα μπορεί και να ελέγχει αλλά και να αξιολογεί και την ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ συμπεριφορά τους απέναντι στους δωρητές ποσών.

2) οι πολιτικοί (=πολιτικά γραφεία) να αποκτήσουν φορολογική/νομική προσωπικότητα και να υποχρεωθούν στην τήρηση λογιστικών βιβλίων (έσοδα – έξοδα).

28-6-2008