Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Eρώτηση

To κόμμα: ίδιο.
Tο καταστατικό: ίδιο
Tο 2004: θρίαμβος
Tο 2009: συντριβή.
Τα πρόσωπα: ίδια!

Όλοι θέλουν να αλλάξουν το κόμμα, να αλλάξουν το καταστατικό κ.α.
Τα πρόσωπα θα τα αλλάξουν;
Ποια θα είναι να «νέα» πρόσωπα που θα εφαρμόσουν τις νέες ιδέες;...
Εξάλλου, όπως λένε στα μέρη μας: «παλιός γάιδαρος καινούρια περπατησιά δε μαθαίνει» (ή για τους αγγλομαθείς: Can't teach an old dog new tricks)

Μπαντής Αθανάσιος