Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

O λαϊκισμός και οι λαϊκιστές ανήκουν στο ΧΘΕΣ... Οι κρατιστές... στο ΠΡΟΧΘΕΣ!

O λαϊκισμός και οι λαϊκιστές ανήκουν στο ΧΘΕΣ...
Οι κρατιστές... στο ΠΡΟΧΘΕΣ!
The game is OVER!