Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Στην "τελική ευθεία" για την νέα ΚΓΠ - Ερωτηματολόγιο της Προεδρίας στα κράτη-μέλη! Ποιά είναι η άποψη της Ελλάδας?


Το ερωτηματολόγιο που συνέταξε η Προεδρία (Κύπρος) της ΕΕ σχετικά με την εσωτερική σύγκλιση, για τη Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ / Το Ερωτηματολόγιο της Προεδρίας σχετικά με την εσωτερική σύγκλιση.
Ποιά είναι η "άποψη" της χώρας μας?