Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Η "σύγκριση" δύο "αγροτικών ΓΙΓΑΝΤΩΝ": ΕΛΛΑΔΑ Vs ΗΠΑ (ή ΥΠΑΑΤ Vs USDA)...!!!

Μία εικόνα, χίλιες λέξεις...

Αριστερά το "οργανόγραμμα" του ΥΠΑΑΤ της Ελλάδας και δεξιά το αντίστοιχο τoυ USDA των ΗΠΑ!!

Αριστερά το "οργανόγραμμα" του ΥΠΑΑΤ της Ελλάδας και δεξιά το αντίστοιχο τoυ USDA των ΗΠΑ!!

"Ελλάς το μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει"