Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Περί βοσκοτοπικού νομοσχεδίου…

Το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»  (http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=b2ffd54c-c955-462a-aec0-a54e014cc682) παρά το γεγονός ότι περιέχει αρκετά στοιχεία προς τη σωστή κατεύθυνση, περιλαμβάνει εντούτοις και πολλά σημεία που χρήζουν βελτίωσης/τροποποίησης, καθιστώντας εκ προοιμίου προβληματική την εφαρμογή του μιας και δεν είναι ενταγμένη σε έναν συνολικότερο κτηνοτροφικό σχεδιασμό, προσπαθώντας ίσως για άλλη μια φορά να “χτίσει σπίτι… από τα κεραμίδια”.
Πιο αναλυτικά:
  • ·      Παραμένει άγνωστο – στον καλόπιστο αναγνώστη του νομοσχεδίου – το κόστος δημιουργίας και το κόστος λειτουργίας της βάσης δεδομένων (μη χρειαστεί μετά να ψάχνουμε για «ισοδύναμη» ή «υποκατάστατα» μέτρα…)  καθώς και το κόστος εκπόνησης των οριστικών διαχειριστικών σχεδίων. Βέβαια το νομοσχέδιο προβλέπει τη χρηματοδότησή τους από τις τσέπες των κτηνοτρόφων (μέσω των τελών δικαιωμάτων βόσκησης).
  • ·   Παραμένει άγνωστη η σχέση της Βάσης Δεδομένων για τα βοσκοτόπια με τα επιλέξιμα βοσκοτόπια για τις ενισχύσεις και γενικότερα με το ΟΣΔΕ και τα προγράμματα του νέου ΠΑΑ. Από πού προκύπτει πως θα αυξηθούν οι επιλέξιμες βοσκοτοπικές εκτάσεις; (και φυσικά δεν κουράζομαι να υπενθυμίζω πως άλλο βοσκήσιμη έκταση κι άλλο πράγμα η επιλέξιμη βοσκήσιμη έκταση….)
  • ·         Τιμωρεί χωρίς να είναι οι φταίχτες …. τους κτηνοτρόφους καθώς προβλέπει πως σε περίπτωση που δεν εκπονηθούν τα διαχειριστικά σχέδια δεν θα ενεργοποιούν κτηνοτροφικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.
  • ·    Θα πρέπει να συνδέσει την ορθώς προβλεπόμενη (minimum) 3ετή διάρκεια μίσθωσης με την παράλληλη, υποχρεωτική και ταυτόχρονη διατήρηση των ζώων στη βοσκοτοπική έκταση που θα λάβει ο κάθε κτηνοτρόφος. Σε διαφορετική περίπτωση η κατοχή βοσκοτόπου θα γίνεται και με απουσία ζώων (λογικό η εξαίρεση να ισχύσει σε περιπτώσεις ζωονόσων μέχρι ανασύστασης του κοπαδιού)
  • ·     Τι είναι τελικώς το «Εθνικό Απόθεμα»; Θα υπάρξει διαθέσιμος βοσκότοπος σε κάθε Νομό για την κάλυψη των αναγκών των νέων Αγροτών ή για τους κτηνοτρόφους που θα θελήσουν να μεγαλώσουν τα κοπάδια τους;
  • ·         Δεν προβλέπονται κυρώσεις σε περιπτώσεις αθέτησης των συμφωνηθέντων από μέρους των κτηνοτρόφων (για λόγους αδικαιολόγητους από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, νόσων κλπ).

Αναμένοντας τις διορθώσεις,
Συνεχίζουμε να ελπίζουμε

Μπαντής Αθανάσιος

Γεωπόνος-Σέρρες