Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Οι νέες, και μεγαλύτερες, ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος, για τη χώρα μας

Διαφάνεια 1Διαφάνεια 1Διαφάνεια 1
ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
(σε τόνους)
2008-09
836.923
2009-10
845.292
2010-11
853.745
2011-12
862.283
2012-13
870.906
2013-14
879.615
2014-15
879.615