Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: Το ερωτηματολόγιο της Ουγγρικής Προεδρίας

To ερωτηματολόγιο που συνέταξε η Ουγγρική Προεδρία ενόψει της συζήτησης για την ΚΓΠ του 2020 κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου (Γεωργίας και Αλιείας) της 24ης Ιανουαρίου 2011, έχει ως εξής:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τη Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή ως τον δεύτερο κύριο στόχο της μελλοντικής ΚΓΠ.

Τη χώρα μας εκπροσώπησε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ ο ΥΠΑΑΤ κ. Κώστας Σκανδαλίδης.