Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Η Ελλάδα έχει και "ούζο Θράκης" και "ούζο Βόλου" και "ούζο Νάουσας". "Ούζο Σερρών" θα αποκτήσουμε;;;

Σήμερα βρέθηκα στην πόλη της Βέροιας, και διάβασα στις τοπικές της εφημερίδες την παρακάτω είδηση:

"...μετά από αίτημα ποτοποιών της περιοχής, το οποίο υποστήριξε ο Δήμος Νάουσας, αναγνωρίζεται η γεωγραφική ένδειξη «Νάουσας ή Ναούσης» ως συμπληρωματικής του ποτού «Ούζο», υπό την προϋπόθεση ότι αυτό παράγεται και εμφιαλώνεται εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας. Για να επιτραπεί η χρήση της γεωγραφικής ένδειξη «Νάουσα», απαιτείται όλα τα στάδια στη διαδικασία παραγωγής, από την αρχική φάση έως το τελικό στάδιο παρασκευής του ποτού και της εμφιάλωσής του, να γίνονται εξ’ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν παραγωγικές εγκαταστάσεις εντός της περιοχής του Δήμου Νάουσας...."


Νομίζω ότι τα παραπάνω πρέπει να αποτελέσουν την αρχή μιας προσπάθειας που πρέπει να "προχωρήσει", με σοβαρότητα και μεθοδικότητα, ο δραστήριος Σύλλογος Ποτοποιών του νομού μας μαζί με το Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, αλλά και την αρωγή του Πολιτικού Προσωπικού του Νομού μας, ούτως ώστε να επιτευχθεί η αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης "ΟΥΖΟ ΣΕΡΡΩΝ"...

Ας ξεκινήσουμε, έστω, μ' αυτό!

Μπαντής Αθανάσιος
19. 01. 2010