Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

"Υμέτεροι"... αλλά όχι ημέτεροι...

Όχι ένα (1)...αλλά εικοσιένα (21) συμβούλους (γενικούς, μερικούς ή ειδικούς ή όπως αλλιώς τους "βαφτίσει") να προσλάβει ο κάθε φορέας αρκεί να μας γνωρίσει εγκαίρως, πριν την κάθε πρόσλήψη:

  • για «ποιο έργο» τον/τους προσλαμβάνουν?
  • «ποια δουλειά» θα φέρει σε πέρας αυτός ο «σύμβουλος»?
  • Πόσα χρήματα θα εισπράξουν για «το έργο» τους?

Επίσης να μας πούνε οι ίδιοι οι φορείς ότι με την υπάρχουσα δομή τους αν είναι «ανίκανοι» να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις και απαιτήσεις του «έργου»…

Όσο για αυτούς που «καταθέτουν βιογραφικά» να μας πούνε και «ποιους στόχους?» θέτουν και σε «πόσο χρόνο?» θα τελειώσουν «το έργο» τους…

Αλλιώς δεν θα είναι παρά αργόμισθοι-κρατικοδίαιτοι "υμέτεροι"... αλλά όχι ημέτεροι...