Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΑΔΥΝΑΤΩ (το ομολογώ)....

Πάνω το οργανόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας (Παραγωγικής Ανασυγκρότησης πλέον…) της (Αγροτικής Υπερδύναμης…) Ελλάδας…. !!!, και κάτω το οργανόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας της αγροτικά ….«υποανάπτυκτης» Αμερικής…


Πάντως, και παρά την πολύχρονη - και κατ’ αποκλειστικότητα - ενασχόληση μου με τα τεκταινόμενα στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας μας, ΑΔΥΝΑΤΩ (το ομολογώ) να υπολογίζω πόσες εργατοώρες σπαταλά κάθε Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος για να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία - χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα – για να δώσει λύση στα προβλήματα που (τις πιο πολλές φορές) η ίδια η γραφειοκρατία γέννησε… 

Μπαντής Αθανάσιος (26.08.2015)