Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Η οικοτεχνία έρχεται…

Με το Ν. 4235/2014 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), που ψηφίστηκε επί Υπουργίας Τσαυτάρη, από την Ελληνική Βουλή τον Φεβρουάριο του 2014, θεσμοθετήθηκαν : α) τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, β) Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Markets) και γ) η οικοτεχνία.
Από την ημέρα της ψήφισης του παραπάνω νόμου σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις και σε εκπαιδεύσεις νέων αγροτών (με εισηγήσεις), αλλά και μέσω της τηλεοπτικής αγροτικής εκπομπής μου, «μάλλιασε η γλωσσά» μου, αλλά δεν κουράστηκα να ζήτω την υπογραφή όλων εκείνων των «γραφειοκρατικών» υπουργικών αποφάσεων που θα επέτρεπαν την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ λειτουργία των τριών – παραπάνω αναφερόμενων – νεωτερισμών στην Ελληνική γεωργία (κάτι που φυσικά είναι γνωστή από χρόνια πρακτική σε όλο τον κόσμο…).
Ας τα πάρουμε από την αρχή:
Ø  Η Οικοτεχνία είναι η δυνατότητα του κάθε αγρότη παραγωγού να επεξεργάζεται τα προϊόντα του (λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, γάλα και άλλα πολλά) και να τα μετασχηματίζει σε προϊόντα μεγαλύτερης αξίας. Ουσιαστικώς, ο αγρότης, αντί να πωλεί την παραγωγή του χύμα ως εμπόρευμα και σε χαμηλή τιμή, μπορεί να την πωλεί ακριβότερα ως τελικό προϊόν.
Ø  Τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα είναι αγροκτήματα παραγωγής φυτικών ή ζωικών προϊόντων, αλλά, ταυτοχρόνως, είναι ανοιχτά σε επισκέψεις καταναλωτών από τους οποίους έχουν πρόσθετα έσοδα, όχι μόνον από την απ’ ευθείας πώληση των προϊόντων τους, αλλά και από πολυποίκιλες δραστηριότητες όπως: εστίαση (μπορούν να σερβίρουν φαγητό), εκπαίδευση των καταναλωτών στην παραγωγή, αθλητικές δραστηριότητες, μουσεία και άλλα. Τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα μπορούν παραλλήλως να έχουν και οικοτεχνική παραγωγή για μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
Ø  Οι Αγορές Παραγωγών, είναι νέος θεσμός στην Ελλάδα, που φιλοδοξεί να είναι αυτό που έπρεπε να είναι οι λαϊκές αγορές, αλλά στο δρόμο άλλαξαν: να φέρνουν τους παραγωγούς και μόνον σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές. Η μεγάλη διαφορά από τις λαϊκές αγορές είναι ότι στις αγορές παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικώς και μόνον παραγωγοί (και μάλιστα παραγωγοί που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής) και ότι πρόκειται για αυτοδιοικούμενες οργανώσεις που βγάζουν τους δικούς τους κανονισμούς και αποφάσεις.
Σήμερα λοιπόν, 19 μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου…. η Ελληνική Πολιτεία υπέγραψε τη σχετική ΥΑ για την οικοτεχνία!!!
Καλώς τηνε κι ας άργησε ………


Μπαντής Αθανάσιος, 27.08.2015