Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Ζαχαρότευτλα: Έφτασε η στιγμής της συγκομιδής και της αμοιβής των κόπων των παραγωγών

«Η Ώρα της αλήθειας»

Η Συγκομιδή είναι η τελευταία φάση της καλλιέργειας των τεύτλων. Οι τευτλοπαραγωγοί έχουνε κάνει ήδη όλα τα έξοδα και περιμένουνε να ανταμειφθούν οι κόποι τους, συγκομίζοντας όσο το δυνατόν ολόκληρη (μικρές ζημιές συγκομιδής) την παραγωγή του χωραφιού τους, που ήδη έχει διαμορφωθεί όπως και το κόστος, σε αυτή τη φάση της καλλιέργειας.

Πώς όμως θα πετύχουνε τις μικρότερες απώλειες κατά την συγκομιδή, ώστε να μπορέσουνε να μεγιστοποιήσουνε το κέρδος από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, εκμεταλλευόμενοι και τις νέες (κι αυξημένες σε σχέση με πέρσι) τιμές που πληρώνει η ΕΒΖ ΑΕ για τα τεύτλα;!!!

Πότε Συγκομίζουμε

Ο χρόνος της συγκομιδής μπορεί να μειώσει (π.χ. από σαπίλες κα) ή να αυξήσει την απόδοση των τεύτλων σε μεγάλο ποσοστό και καθορίζεται:

1. Από την κατάσταση της φυτείας.

Άρρωστα τεύτλα προσβεβλημένα από ριζομανία ή κερκόσπορα ή άλλη σοβαρή αρρώστια, χωράφια με πολλά και μεγάλα ζιζάνια, χωράφια που στερούνται πλέον νερό άρδευσης ή εφαρμόστηκε ελλιπής λίπανση και παρουσίασαν κίτρινα φυλλώματα ή έχασαν τελείως το φύλλωμά τους και πριν ακόμα αναβλαστήσουν, πρέπει άμεσα να συγκομίζονται. Η καθυστέρηση της συγκομιδής θα προκαλέσει περαιτέρω απώλειες

2. Από την κατάσταση του χωραφιού.

Βαριάς συστάσεως εδάφη (αργιλώδη, αλατούχα κλπ..), χωράφια με ανεπαρκές στραγγιστικό ή οδικό δίκτυο, πρέπει να συγκομίζονται πριν από τις βροχές του φθινοπώρου γιατί με τις «λάσπες» θα παρουσιάσουν πολύ μεγάλες απώλειες και αυξημένες ξένες ύλες κατά την συγκομιδή.

3. Από την κατάσταση θρέψεως του χωραφιού (NITRO TEST).

Από τα στοιχεία των δειγματοληψιών των μίσχων που λαμβάνονται κυρίως τον Ιούλιο, μπορεί να γίνει εκτίμηση της προοπτικής που έχει η φυτεία, για αύξηση της παραγωγής της και να καθοριστεί έτσι η «σωστή» ημερομηνία συγκομιδής η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο παραγωγό.

4. Από την σειρά κλήρωσης.

Είναι ενιαία κατά χωριό ή κατά ποικιλία του χωραφιού (πρώιμη, μέση ή όψιμη). Τοποθεσία (υψώματα, βάλτος).

Πρώτη μέριμνα! Ο σωστός χρόνος συγκομιδής.

Ακολουθούμε με ακρίβεια τις ημερομηνίες και τις ποσότητες των τεύτλων που αναφέρονται στο ατομικό ειδοποιητήριο που μας στέλνει η Γεωπονική Υπηρεσία του Εργοστασίου (όπως αναφέραμε παραπάνω). Έχοντας υπ’ όψη και την σειρά κλήρωσης του χωραφιού μας, μας δίδεται η δυνατότητα τα προβληματικά χωράφια να τα δηλώσουμε και να τα συγκρίνουμε ως «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ» στην έναρξη λειτουργίας του Εργοστασίου.

Οι αρδεύσεις και οι ψεκασμοί, συνεχίζονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, για όσα χωράφια προβλέπεται να συγκομισθούν μετά τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ γι αυτά που θα συγκομισθούν νωρίτερα διακόπτουμε την άρδευση 2 – 3 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία συγκομιδής των.

Πώς και με τί συγκομίζουμε.

Με τις συγκομιστικές μηχανές τεύτλων

Οι ζημιές που έχουν μετρηθεί (ουρές, κορυφές, σπασμένα ή μικρά τεύτλα κα) σε πολλούς δοκιμαστικούς αγρούς κυμαίνονται στο 5 – 30% της πραγματικής παραγωγής. Σε μία δηλαδή έτοιμη παραγωγή (περίπου 6 τόνων τεύτλων/ στρέμμα), όπου έχουν γίνει όλα τα έξοδα και περιμένουμε να εισπράξουμε πλέον τους κόπους μας, μπορεί, αν δεν προσέξουμε, να χάσουμε από 300 έως και 2.000 κιλά τεύτλα το στρέμμα!!!

Από τι όμως εξαρτάται το ύψος των ζημιών;

Α. Από την κατάσταση του χωραφιού και της φυτείας

Για την κατάσταση του χωραφιού και της φυτείας ευθύνεται αποκλειστικά ο καλλιεργητής.

Τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν περισσότερο τις απώλειες αυτής της κατηγορίας είναι :

1. Το ξηρό και συμπιεσμένο έδαφος

Αυτές οι συνθήκες, ιδιαιτέρως την εποχή Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, προκαλεί μεγάλες απώλειες από τις σπασμένες ουρές των τεύτλων, και είναι αποτέλεσμα των σφαλμάτων που έγιναν στην φθινοπωρινή προετοιμασία και την άρδευση του χωραφιού. Η χρησιμοποίηση σύγχρονης συγκομιστικής μηχανής με δυνατό κινητήρα και παλλόμενα υνιά εξαγωγής, θα βοηθούσε σημαντικά την κατάσταση.

2. Η κανονική απόσταση μεταξύ των φυτών (επί της γραμμής 18 – 25 εκ.) και η ομοιομορφία φυτρώματος.

Επιτυγχάνονται κυρίως όταν χρησιμοποιούμε σύγχρονα μηχανήματα προετοιμασίας εδάφους – σποράς και αμέσως μετά την σπορά βρέξει ή αρδεύσουμε. Έτσι αναπτύσσονται ισομεγέθη τεύτλα που αποκορυφώνονται και εξάγονται σωστά. Η ανομοιομορφία στην απόσταση και στον χρόνο φυτρώματος των τεύτλων δημιουργεί πολύ μικρά τεύτλα που δεν μπορούν να συγκομισθούν και χάνονται ή πολύ μεγάλα που σπάζουν κατά την συγκομιδή με σοβαρές απώλειες που μπορεί να φθάνουν 1500 κιλά/ στρέμμα.

Επομένως απόσταση σποράς επί της γραμμής σε καλώς προετοιμασμένα χωράφια, όχι μικρότερη των 15 εκ. Εάν αναγκασθούμε να σπείρουμε πυκνότερα λόγω της κατάστασης του χωραφιού, το διορθωτικό αραίωμα αποδίδει την δαπάνη του πολλαπλάσια.

3. Τα συμπιεσμένα εδάφη.

Τα τεύτλα εξέχουν πολύ από το έδαφος και αναπτύσσουν μικρό βάθος ρίζας, με αποτέλεσμα να σπάζουν κατά την συγκομιδή, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται προληπτικά με βαθιά καλοκαιρινή (υπεδάφια) και φθινοπωρινή κατεργασία εδάφους, όπως επίσης και με περιορισμό των «περασμάτων» την άνοιξη (μία επέμβαση).

4. Το πλήθος και μέγεθος των όψιμων ζιζανίων στο χωράφι.

Δεν επιτρέπουν την «σωστή» αποκορύφωση (μπουκώνουν τη μηχανή). Συνιστώνται καλοκαιρινά βοτανίσματα μετά το πότισμα. Θα βοηθήσουν εξάλλου και τον «σωστό» ψεκασμό για την καταπολέμηση της κερκόσπορας – ωιδίου.

5. Η ευθύτητα των γραμμών σποράς

Η ίση μεταξύ τους απόσταση (50 εκ.), ιδιαίτερα στις πολύσειρες συγκομιστικές μηχανές, μειώνει πολύ τις απώλειες

6. Η επιφανειακές ανωμαλίες από αυλακιές και ροδιές.

Εμποδίζουν τον συγκομιστή να ακολουθεί με ακρίβεια τις γραμμές των τεύτλων, αυξάνοντας τις απώλειες. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα λάθη και οι παραλείψεις όλης της χρονιάς φαίνονται και πληρώνονται στη συγκομιδή.

Β. Από τη κατάσταση και την λειτουργία της σκυγκομιστικής μηχανής.

Για την κατάσταση και την λειτουργία της συγκομιστικής μηχανής ευθύνεται ο συγκομιστής, τον οποίον όμως επιλέγει και οφείλει να ελέγχει ο τευτλοκαλλιεργητής.

Τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν περισσότερο τις απώλειες είναι:

1. Ο χειριστής της μηχανής

Η γνώση, η εμπειρία, η σοβαρότητα και η θέληση του χειριστή είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγον για την «σωστή» λειτουργία της μηχανής και τη μείωση των απωλειών και πρέπει να λαμβάνατε σοβαρά υπ’ όψη κατά την επιλογή του από τον καλλιεργητή.

2. Ο τύπος της συγκομιστικής μηχανής.

Νεότερης τεχνολογίας συγκομιστικές μηχανές έχουν δυνατότητες ρύθμισης και επομένως λιγότερες απώλειες.

3. Η λειτουργική κατάσταση της συγκομιστικής μηχανής.

Οποιασδήποτε τεχνολογίας κι αν είναι η μηχανή, εάν δεν συντηρηθεί σωστά και δεν ρυθμιστεί για το χωράφι μας, οι ζημιές που θα μας προκαλέσει κατά την συγκομιδή, θα είναι πολύ σοβαρές. Τρία σημεία κυρίως χρειάζονται προσοχή:

Α. Ο αποφυλλωτής (Χορτοκοπτικό, καταστροφέας).

Η ρύθμισή του πρέπει να είναι στο ύψος που να μην αγγίζει (καταστρέφει) καμιά κορυφή τεύτλων. (Τα τεύτλα πρέπει να κόβονται με το μαχαίρι.). Εξ’ άλλου ο ιδιαίτερος ήχος που παράγει το χορτοκοπτικό όταν (κτυπάει) το τεύτλο, αλλά και τα μικρά σπασμένα κομμάτια που θα δούμε να σκορπίζει στο έδαφος μαζί με χόρτα – φύλλα, θα μας επιβεβαιώσει ότι το ύψος του είναι κάτω από το επιτρεπτό όριο και θα πρέπει αμέσως να ρυθμιστεί υψηλότερα με τον τροχό ρύθμισης.

Β. Το σύστημα αποκορύφωσης.

Με αυτό το σύστημα είναι συνδεδεμένο και το μαχαίρι που πρέπει να είναι καλά ακονισμένο και κοφτερό ώστε να κόβει σωστά (ίσια) τις κορυφές και όχι να τις σπάει. Η ρύθμιση του βάθους αποκορύφωσης γίνεται μόνο από την αυξομείωση της πίεσης των ελατηρίων του ψηλαφητής (όχι από την απόσταση του μαχαιριού από τον ψηλαφητή) και το κόψιμο πρέπει να είναι στην βάση της έκφυσης των μίσχων. Ούτε πιο πάνω (πράσινο τμήμα, υψηλές ξένες ύλες) ούτε πιο κάτω (μεγάλες απώλειες).

Γ. Το σύστημα εξαγωγής.

Παλλόμενο όταν είναι ξηρό το έδαφος. Το βάθος σε κανονικές συνθήκες εργασίας, 7 περίπου εκατοστά. Μεγαλύτερο βάθος βγάζει μεγάλες ποσότητες χώματος μαζί με τα τεύτλα, χωρίς να διευκολύνει την εξαγωγή. Όσο αυξάνεται η εδαφική υγρασία, τόσο μειώνεται το βάθος των υνιών εξαγωγής.

4. Η ταχύτητα εργασίας

Η μέγιστη ταχύτητα εργασίας (5–8 χιλιόμετρα) εξαρτάται από τα παραπάνω (χωράφι, μηχανή, χειριστής) αλλά γενικά είναι ο κυριότερος παράγοντας απωλειών. Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι οι απώλειες συγκομιδής είναι ορατές, μπορούμε εύκολα να τις επισημάνουμε, να συζητήσουμε με τον χειριστή της μηχανής την αιτία στην οποία οφείλονται και να αναζητήσουμε τον κατάλληλο χειρισμό για τη δυνατή μείωσή των. Κατάργηση του συστήματος αποκορύφωσης όπως καμιά φορά γίνετε από ορισμένους χειριστές, δεν μπορεί να συζητηθεί με σοβαρότητα. Πρέπει επίσης πάντα να θυμόμαστε ότι η επιλογή της συγκομιστικής μηχανής είναι αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού.

Ξένες Ύλες

Οι ξένες ύλες των τεύτλων που παραδίδονται στο ζαχαρουργείο, πέραν του ότι μειώνουν την ποσότητα των καθαρών τεύτλων που πληρώνεται ο παραγωγός δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στο ζαχαρουργείο.

· Οι Πέτρες καταστρέφουν τα μηχανήματα συγκομιδής και κατεργασίας των τεύτλων γι αυτό, χωράφια με αρκετές πέτρες πρέπει να μην καλλιεργούνται με τεύτλα ή να συγκομίζονται με ειδικές συγκομιστικές μηχανές.

· Η λάσπη στα αργιλώδη εδάφη, μεταφέρεται άσκοπα στο εργαστήριο και δημιουργεί προβλήματα επεξεργασίας.

· Τα σβόλια δημιουργούνται στα ξηρά – αργιλώδη εδάφη αι προκαλούν προβλήματα με τις πέτρες και τη λάσπη.

· Τα φύλλα τεύτλων και τα χόρτα δημιουργούν πολλά προβλήματα στην αποθήκευση, καθαρισμό και επεξεργασία των τεύτλων στο ζαχαρουργείο.

· Οι άκοπες κορυφές των τεύτλων με τις επιβλαβείς ουσίες που περιέχουν, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην λειτουργία των ζαχαρουργείων.

Κατά την παραλαβή των τεύτλων μέρος των ξένων υλών επιστρέφεται στο όχημα μεταφοράς και για φυτοπαθολογικούς λόγους αποθηκεύονται σε μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Κατά την παραλαβή των τεύτλων μέρος των ξένων υλών επιστρέφεται στο όχημα μεταφοράς και για φυτοπαθολογικούς λόγους αποθηκεύονται σε μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Να μην χάνουμε χρόνο!

Πιστεύω ότι εάν ακολουθήσουμε βήμα-βήμα τα παραπάνω τότε θα φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο να συγκομίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τεύτλα, με το μεγαλύτερο δυνατό ζαχαρικό τίτλο, που θα αποφέρουν στους παραγωγούς το μέγιστο δυνατό εισόδημα.

Εάν δε συνυπολογιστούν τα σημερινά επίπεδα ζαχαρικού τίτλου στις φυτείες, αυτά μας κάνουν να αισιοδοξούμε, για ακόμη καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τους παραγωγούς.

Κι εδώ είναι το «μεγάλο στοίχημα»: Να προλάβουμε να «μαζέψουμε» το γρηγορότερο δυνατό τα τεύτλα, τώρα, που οι ζαχαρικοί τίτλοι είναι οι καλύτεροι δυνατοί, και να εισπράξουν οι παραγωγοί το καλύτερο δυνατό εισόδημα.

Και σ΄αυτό είναι καθοριστική η δράση και η παρουσία όλων: και των τευτλοπαραγωγών, και των τευτλοεξαγωγέων & των τευτλομεταφορέων και των εργοστασίων.

Οι συγκυρίες, σήμερα, είναι θετικές για να συνεχίσει η τευτλοκαλλιέργεια να αποτελεί, όχι άλλη μία εναλλακτική καλλιέργεια, αλλά την κύρια εναλλακτική καλλιέργεια της εαρινής σποράς.

«Ο χρόνος είναι χρήμα» και στην τευτλοκαλλιέργεια!

Τώρα, «τρέχουμε»!

Μπαντής Αθανάσιος

Γεωπόνος-Ειδικός Αναλυτής

info@cotton-net.gr

www.cotton-net.gr