Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Έτσι «λειτουργεί» η μείωση του -7% στις φετινές ενισχύσεις των αγροτών...

Για το πώς εφαρμόζεται η «νέα ΚΑΠ» στο βαμβάκι σας έχουμε ενημερώσει εδώ και πολλά-πολλά χρόνια… (δείτε εδώ http://www.cotton-net.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=14&Itemid=92)

Στο μεταξύ με το «check up υγείας» της ΚΓΠ και σε εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού 73/2009, στις φετινές ενισχύσεις άλλαξε η παρακράτηση της «διαφοροποίησης» και από -5% ανέβηκε στο -7%...

Πως «λειτουργεί»…

Όλα τα ποσά των «άμεσων ενισχύσεων» που θα εισπράττουν οι βαμβακοπαραγωγοί (αλλά και όλοι οι δικαιούχοι ενισχύσεων) μειώνονται για κάθε χρονιά (μέχρι το 2012) κατά:

-7% το 2009,
-8% το 2010,
-9% το 2011 και
-10% το 2012.
Από τις παραπάνω μειώσεις εξαιρούνται οι βαμβακοπαραγωγοί (αλλά και όλοι οι δικαιούχοι αγρότες) που εισπράττουν ως «άμεσες ενισχύσεις» ποσό μικρότερο των 5.000 ευρώ/έτος (αθροιστικά από όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων).
Στις άμεσες ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω ενισχύσεις βάμβακος:
α) Ενιαία Ενίσχυση Εκμετάλλευσης («δικαιώματα»)
β) Ειδική στρεμματική ενίσχυση βαμβακιού.

«Πρόσθετη ενίσχυση»

Στους γεωργούς που εισπράττουν άμεσες ενισχύσεις χορηγείται «πρόσθετη ενίσχυση». Το ποσό της ενίσχυσης αυτής υπολογίζεται ως εξής:

α)
Στους γεωργούς που εισπράττουν άμεσες ενισχύσεις λιγότερες από 5.000 ευρώ, η «πρόσθετη ενίσχυση» ισούται με το ποσό της «διαφοροποίησης» ούτως ώστε η τελική «σχέση» να είναι «ουδέτερη».

Παράδειγμα

Γεωργός ο οποίος λαμβάνει σήμερα ως «άμεσες ενισχύσεις» 4.000 ευρώ, για φέτος εισέπραξε (το 2009) θα λάβει 4.000 ευρώ (δηλαδή χωρίς μείωση).

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» σε ΕΥΡΩ (σήμερα)4.000

«ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ» το 2009 (-7%)

(4.000 Χ 7%)=

-

280

«ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ» (*)

(4.000 Χ 7%)=

+

280

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» σε ΕΥΡΩ (το 2009)4.000


β)
Στους γεωργούς που εισπράττουν άμεσες ενισχύσεις περισσότερες από 5.000 ευρώ, η «πρόσθετη ενίσχυση» ισούται με το ποσό της «διαδοροποίησης» για τα «πρώτα» 5.000 ευρώ.


Παράδειγμα

Γεωργός ο οποίος θα λάμβανε (θεωρητικά) ως «άμεσες ενισχύσεις» 100.000 ευρώ, το 2009 θα λάβει 93.350 ευρώ (δηλαδή μείωση 6,65%)

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» σε ΕΥΡΩ (θεωρητικά)100.000

«ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ» το 2009 (-7%) για τα «πρώτα» 5.000 ευρώ

(5.000 Χ 7%)

-

350

«ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ» το 2007 (-7%) για τα «επόμενα» 95.000 ευρώ

(95.000 Χ 7%)

-

6.650

«ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ» για τα «πρώτα» 5.000 ευρώ (*)

(5.000 Χ 7%)

+

350

«ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» σε ΕΥΡΩ (το 2009)93.350


(*)
Η πρόσθετη ενίσχυση θα δοθεί στους δικαιούχους γεωργούς, τον προσεχή Σεπτέμβριο (όπως έχουμε συνηθίσει)…