Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Οι εισαγωγές ρυζιού στην Ε.Ε. (ανά χώρα καταγωγής)

Από την τελευταία εκπομπή μου
AGRO ανα-λύσεις
στην TVS