Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

EUROSTAT: Αυξήθηκε κατά +1% το Ελληνικό αγροτικό εισόδημα (2009), στην 1η πρόβλεψη για τη χρονιά, αλλά είναι μειωμένο κατά -2,4% σε σχέση με το 2005!!

Αύξηση κατά 1% παρουσίασε το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα το 2009 σε σχέση με το 2008, όταν στους «27» διαπιστώθηκε μείωση -12,2%, σύμφωνα με στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Με βάση αυτά τα στοιχεία το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα το 2009 είναι στο 97,6% του μέσου κοινοτικού σε σχέση με το 2005 και στους «27» είναι στο 98,3%.

Οι σημαντικότερες μειώσεις του αγροτικού εισοδήματος σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (-35,6%), την Ιταλία (-25,3%) και το Λουξεμβούργο (-25,1%) ενώ αυξήσεις του αγροτικού εισοδήματος σημειώθηκαν εκτός από την Ελλάδα, στην Κύπρο (+1,1%), στη Φιλανδία (+2,6%), στη Μάλτα (+9,6%) και στη Μεγάλη Βρετανία (+14,3%).

Από το www.cotton-net.gr